OTÁZKY A ODPOVĚDI

Návštěva pevnosti či shlédnutí fotografií ve zvídavém člověku jistě vyvolá celou řadu otázek.

Zde v krátkých článcích najdete odpovědi na některé z nich.

UNIKÁTNÍ PEVNOST

Je terezínská pevnost unikát nebo existuje více takových pevností u nás či ve světě?

Pevnost Terezín rozhodně není jediná tohoto typu. V Evropě i jinde ve světě existuje celá řada pevností podobných tvarů, využívajících stejné mechanismy a obsahujících stejné či podobné prvky opevnění.

Číst více  >

Bastionové pevnosti světa

Bastionové pevnosti světa – holandská Bourtange, portugalská Almeida, ruská St. Anne, italská Alessandria

Hvězdicovitá Hlavní pevnost Terezín

Hvězdicovitý tvar Hlavní pevnosti

TVAR PEVNOSTI A JEJÍCH PRVKŮ

Má geometrický tvar pevnosti a jejích prvků nějaký význam nebo šlo jen o estetický dojem? Je ve tvaru připomínajícím hvězdu nějaká symbolika?

Tvar terezínské pevnosti rozhodně není náhodný a není ani symbolický. Jde o čistě účelný a důmyslný obranný systém, kde má každý tvar a úhel přesný důvod a účel.

Číst více  >

PEVNOST SCHOVANÁ V PŘÍKOPU

Jak to, že pevnost není z okolí téměř vidět, ale je jakoby schovaná v příkopu?

Každého, kdo poprvé přijíždí do Terezína, určitě překvapí, že pevnost není vidět, dokud nejste přímo u ní resp. dokud neprojíždíte po silnici vedoucí napříč pevnostním příkopem.

Proč se ale místo hradů s vysokými zdmi začaly stavět tyto „neviditelné“ pevnosti?

Číst více  >

Neviditelná pevnost

Jenom 200 metrů od pevnosti a jsou z ní vidět pouze vršky budov a valů

Řez valem

Řez pevnostním valem

NÍZKÝ ŠIROKÝ VAL

Jak to, že opevnění netvoří vysoké kamenné hradby, ale široký val zarostlý nahoře trávou a křovím? Co se skrývá za cihlovou zdí valu?

Možná překvapivě tvoří většinu hmoty opevnění Terezína hlína. Důvod je prostý. Zatímco kámen se po zásahu bortí, v zemině dělové koule prostě zmizí. 

Číst více  >

ROZDÍLNÉ VÝŠKY OBJEKTŮ

Proč jsou jednotlivé prvky opevnění různě vysoké?

Díky kaskádovitému profilu opevnění, kdy je každý objekt o něco vyšší, než ten před ním, je ze všech obranných pásem vidět a také možné najednou střílet do okolí pevnosti.

Číst více  >

Řez kaskádou obranných pásem

Řez kaskádou obranných pásem

Podzemní minové chodby - boční řez

Řez podzemními minovými chodbami

PODZEMÍ PEVNOSTI

K čemu sloužily kilometry podzemních chodeb?

V terezínské pevnosti je důmyslná síť podzemních chodeb o celkové délce téměř 30 km.

Sloužily jako obrana proti podzemním pracím nepřítele, ale také jako útočný prvek, kdy zde mohly být odpáleny nálože pod pozicemi obléhatelů.

Číst více  >

ČÍSLOVÁNÍ OBJEKTŮ

Co znamenají nápisy a čísla nad vchody do objektů opevnění?

Pro snadnější orientaci a rozlišení jednotlivých prvků opevnění měl každý objekt své číslo, v podstatě adresu.

Číst více  >

Číslování prvků opevnění

Čísla nad vchody a průchody. Zde kleště (tenaille) č. 12