Příkop

Příkop je významnou součástí bastionového opevnění, které nemohlo být s ohledem na tehdejší střelné zbraně budováno příliš vysoko nad okolní terén. Překonání relativně nízkého opevnění je tak ztíženo vyhloubením příkopu kolem všech částí středníhovnitřního obranného pásma.

Historický plán se zvýrazněným zatopeným příkopem

Terezínská pevnost byla navíc vybavena promyšleným zavodňovacím systémem, díky němuž bylo možné příkop zaplavit vodou. Z tohoto důvodu dno příkopu mírně klesá ve směru toku Ohře.

Příkop mezi bastionem 6 a ravelinem 19 (srpen 2011)

Aby se v příkopu voda nedržela, je zde sklon také od krajů příkopu do jeho středu. Tím prochází vyzděná odvodňovací strouha zvaná kyneta.

Kyneta mezi bastionem 5 a kontrgardou 22 (březen 2012)

Pečlivě zvolena byla také hloubka příkopu, která je na úrovni dna Ohře, což znemožňuje případné podkopání příkopu a pevnostních valů.

O napouštění a vypouštění příkopu se starala stavidla v lunetách 23 a 24. U těchto lunet je navíc příkop rozdělen zdí zvanou batardeaux, která odděluje hlavní příkop od příkopu před bastiony 1, 8 a 7.

Dolní vypouštěcí stavidla v lunetě 24.
Vpravo batardeaux oddělující příkop před bastionem 7 (březen 2011)

Kam dál …