Ravelin s reduitem před bránou

3d-rav-19

Raveliny s reduity 16 a 19 měly kromě klasické ochrany kurtiny ještě další důležitý úkol. Bránily totiž hlavní přístupové cesty do pevnosti.

3d-rav16-19-cesty

Poloha ravelinů s přístupovými cestami

Cesta k hlavním bránám vedla skrz reduit a ravelin, kde byly uprostřed valu vybudovány zdobené průchody. Jejich osud byl bohužel stejný, jako u hlavních bran, které také musely ustoupit moderním širokým silnicím.

Ravelin a reduit 19 se ale jinak zachoval v téměř kompletním stavu včetně části původní strážnice.

Brany Litom silnice

Silnice skrz reduit 19 (červenec 2010)

rav19-bok-201207

Bok ravelinu 19 s rampou vedoucí na kontrgardu 22 (červenec 2012)

Naopak ravelin a reduit 16 byly v moderních dějinách poškozeny mnohem více. Jednak stavbou smutně známých kolejí a jednak „osídlením“ příkopu mezi nimi. Zatímco jedna část příkopu a přilehlé zdi ravelinu prochází důkladnou rekonstrukcí včetně podzemní galerie, v druhé části dodnes stojí rodinný domek se zahradní kůlnou.

rav16-red-201204

Reduit 16 (duben 2012)

rav16-oprava-201108

Průběh opravy zdi ravelinu 16 (srpen 2011)

Kam dál …