Eskarpa, kontreskarpa

Eskarpa je označení stěny zemního valu obrácené k nepříteli. Protilehlá stěna se nazývá kontreskarpa.

3d-rez-prikopem-eskarpa

Řez příkopem

Zdi příkopu pevnosti (vlevo krytá cesta, vpravo kontrgarda 22)

Obě steny jsou ohraničené cihlovou zdí, která je mírně odkloněna směrem z příkopu. Tento úhel, stejně jako výška a šířka zdi byla přesně vypočítána tak, aby udržela množstvím hlíny za sebou i po případných zásazích dělovými koulemi a nezřítila se do příkopu.

Profil eskarpy (zdroj: Google Books)

Téměř na všech úsecích opevnění můžeme na kontreskarpě vidět úzké otvory. Jsou to střílny vedoucí z podzemní chodby (tzv. hlavní galerie), která vedla těsně za zdí. Ta byla záměrně budována pouze za kontreskarpou neboť čelní strana valu musela být co nejpevnější a nemohla být oslabena podzemní chodbou, jejíž poloha by navíc byla prozrazena střílnami.

Kontrgarda 22 strilny

Střílny na vnitřní straně kontrgardy 22 (duben 2012)

Kam dál …