Střední pásmo

Střední obranné pásmo je tvořeno objekty v příkopu, které vznikaly z potřeby ochrany pásma vnitřního.

3d-pevnost-pudorys-pasma-stredni

Barevně zvýrazněné objekty středního obranného pásma

Především kurtina byla v počátcích vývoje bastionového opevnění zranitelná a objekt, který ji měl bránit, byl hlavním článkem středního pásma. Tím objektem byl ravelin, který byl ve své době jedinečný právě tím, že nebyl přímo spojený s hlavním obranným valem, ale stál samostatně v příkopu. V pevnosti Terezín jich je celkem 6, neboť dvě zbývající kurtiny dostatečně chránila řeka Ohře.

Raveliny 16 až 19 byly uvnitř posíleny o další prvek, tzv. reduit, což je malá pevnůstka kopírující tvar ravelinu. V ravelinech 15 a 20, které jsou v bezpečné východní části, byly vybudovány retranchementy.

3d-pevnost-cisla-rav

Číslování ravelinů

Ravelin 18 s reduitem (duben 2012)

Podobnou ochranu, kterou dávaly raveliny kurtinám, dávaly plným bastionům 3 a 5 v rozích západní části opevnění dvě kontrgardy.

3d-pevnost-cisla-cb-kontr

Poloha kontrgard

Kontrgarda 22 při pohledu z ravelinu 18 (duben 2012)

Široký prostor příkopu mezi ravelinem a kurtinou vypňují tzv. kleště. Název dostal tento prvek podle svého tvaru připomínajícího rozevřená ramena kleští.

3d-pevnost-cisla-cb-kle

Poloha a čísla kleští

Kleště 12 při pohledu z kurtiny (duben 2012)

Posledním objektem středního pásma je kaponiéra (případně dvoukaponiéra). Je to předprsní a banketem krytá cesta příkopem, která umožňovala chráněný přesun mezi jednotlivými obrannými pásmy. Dvoukaponiéra byla mezi kleštěmi a reduitem a název získala díky tomu, že je předprsní chráněna z obou stran.

3d-rav18-okoli-zpredu-kapo

Poloha kaponiér u ravelinu 18 (dvoukaponiéra uprostřed)

Kam dál …