Hlavní galerie

Hlavní galerie (někdy též nazývaná střelecká) je hlavní komunikační podzemní chodba zajišťující přístup do ostatních částí podzemí. Proto také byla navržena rozměrově největší (vysoká 195 a široká 130 cm), aby zde byl pohyb vojáků co nejsnazší.

podzemi-sit-nazvy-galerie

Poloha hlavní galerie v systému chodeb

Chodba hlavní galerie (duben 2012)

Hlavní galerie probíhá po celém vnějším obvodu pevnosti. Výjimkou je pouze východní úsek podél řeky. Touto chodbou dlouhou téměř 3,5 km (na následujícím obrázku vyznačena modře) se tak dá pod zemí obejít celá pevnost od horních stavidel k dolním. Kromě toho nalezneme hlavní galerii i v dalších objektech opevnění (vyznačena červeně), kde celková délka chodby činí další 4 km.

podzemi-sit-pudorys

Poloha hlavních galerií na půdorysu pevnosti

Chodba však nesloužila jen jako komunikace. Jelikož byla budována těsně za vnější zdí příkopu (kontreskarpou), byla navíc rozšířena o pozice pro střelce. Uprostřed každé pozice je zužující se střílna vedoucí do příkopu a nad ní malý odvětrávací otvor, Ten ústí až na vrcholu zdi těsně pod římsou a měl jím odcházet kouř po výstřelu.

podzemi-zadni-rez-se-strilnou

Řez hlavní galerií

podzemi-strilna-1204

Detail střílny z galerie. Nahoře viditelný odvětrávací otvor (duben 2012)

Pokud stojíte uvnitř příkopu, můžete si všimnout, že střílny jsou vždy pouze na jedné straně a to právě na té vnější, obrácené čelem k pevnosti. Je to zejména z toho důvodu, že zeď obrácená čelem k nepříteli musela být co nejpevnější. Proto nemohla být zeslabena chodbou, jejíž přítomnost a poloha by navíc byla prozrazena střílnami.

kontreskarpa-strilny-201402

Střílny a nad nimi větrací otvory (únor 2014)

kontreskarpa-odvetr-201402

 Detail odvětrávacích otvorů pod římsou eskarpy (únor 2014)

Kam dál …