Batardeaux

3d-batardeaux

Na některých místech opevnění bylo nutné oddělit od sebe jednotlivé úseky příkopu, kvůli možnosti jejich samostatného zaplavení. K tomu sloužila nízká a úzká zeď zvaná batardeaux.

 Dlouhá batardeaux u dolních stavidel

Hned trojice těchto zdí je u obou stavidel, kde zajišťují samostatné zaplavení východního úseku příkopu (u vodních bran) a příkopu před lunetou stavidel.

Dvojice batardeaux u dolních stavidel

Aby nebylo možné přes batardeaux přejít na protější objekt, měly na vrcholu ostrý štít. Ze stejného důvodu byly uprostřed budovány tzv. panenky.

 Detail panenky

Kromě dlouhých batardeaux u stavidel se tento typ zdi vyskytuje ještě na místech, kde je zemní val přerušen zářezy. Tyto zdi jsou však narozdíl od těch u stavidel duté a prochází jimi hlavní galerie. Důkazem přítomnosti podzemní chodby jsou střílny (úzké otvory) směřující jak do příkopu, tak do zářezu.

Batardeaux

Řez dutým batardeaux

 Krátká batardeaux v zářezu kontrgardy 22

Kam dál …