Kavalír

3d-bast-2-kaval

Ve vnitřním prostoru každého druhého bastionu byl vybudován tzv. kavalír. Ten je tvořen čtyřmi stranami, které kopírují líce a boky bastionu, od kterého je kavalír oddělen příkopem. Jde o tzv. suchý příkop, který nebyl napojen na zavodňovací systém pevnosti.

Kavalír 2 po rekonstrukci (říjen 2012)

Pohled na nádvoří kavalíru 2 po rekonstrukci (ríjen 2012)

Jelikož je kavalír zcela kryt bastionem, není tvořen zemním valem, ale jde o zděnou budovu. Hlína je pouze na vrcholu, kde byla upravena v klasický ochoz s banketem a předprsní. Díky tomu, že jsou kavalíry vyšší než bastiony (a jsou tedy nejvyšším prvkem opevnění), bylo z nich možné střílet nad hlavami obránců na bastionech do širokého okolí a zvýšit tak palebnou sílu bastionů.

To také bylo důvodem jejich užívání na bastionových pevnostech, kde kavalíry původně vznikaly jako prostý zemní val budovaný uprostřed plných bastionů.

Výškový rozdíl vrcholu bastionu 6 (nižší vlevo) a jeho kavalíru při pohledu z kurtiny (duben 2012)

Vzhledem k výšce je budova kavalíru dvoupatrová a uvnitř jsou kasematové prostory. Ty byly využívané k různým účelům – v kavalírech 4 a 8 byly ubytovací prostory, přičemž kavalír 8 měl díky své poloze na nejbezpečnějším místě pevnosti v případě obléhání sloužit jako nemocnice. V kavalíru 2, který v roce 2012 pročel velkou rekonstrukcí, byl proviantní sklad a pekárna. V kavalíru 6 byly dělostřelecké dílny.

3d-pevnost-cisla-cb-kav

Poloha a čísla kavalírů

Jelikož kavalíry kopírovaly tvar bastionů, můžeme je rozdělit do dvou konstukčně odlišných dvojic:

Příkop před kavalírem 8 (březen 2012)