Envelopa

Envelopa je chodba zajišťující přístup k odposlouchávacím chodbám. Vede v podzemí zhruba 50 metrů od hlavní galerie, jejíž tvar přesně kopíruje a se kterou je spojena několika komunikačními chodbami.

podzemi-sit-nazvy-envelopa

Poloha envelopy v systému podzemních chodeb

Podzemi k envelope

Vstup do spojovací chodby vedoucí k envelopě

Uprostřed úseku mezi dvěma odposlouchávacími chodbami je envelopa rozšířena, čímž zde vznikl větší prostor (někdy nazývaný kufr) sloužící jako shromaždiště.

podzemi-sit-nazvy-shromazdiste

Poloha shromaždišť v envelopě

Kam dál …