Ravelin s reduitem

3d-rav-18

Čtveřice ze šesti terezínských ravelinů byla podobně jako bastiony s kavalíry posílena ještě vnítřní „pevnůstkou“ – tzv. reduitem. Kombinace těchto objektů spolu s kleštěmi vytvářela před kurtinou  dostatečné množství překážek, které přímý útok na ni jednoznačně znemožňovaly.

3d-rav18-zpredu-txt

Pohled na oblast kolem ravelinu 18 s pojmenováním objektů

3d-pevnost-cisla-cb-rav-1619

Poloha a čísla ravelinů s reduitem

Reduit je od vlastního ravelinu oddělen příkopem, jehož dno je však zhruba 3 metry nad hlavním příkopem.

rav18-prikop-201204

Pohled z bastionu 5 na vyvýšený příkop mezi ravelinem 18 a jeho reduitem (duben 2012)

Díky tomu by i při zaplavení hlavního příkopu zůstala možnost přesunu mezi reduitem a ravelinem. To bylo nesmírně důležité, neboť právě tudy vedla jediná přístupová cesta z vnitřku pevnosti až do vnějšího obranného pásma.

3d-rav18-okoli-pudorys-poterny

Nákres komunikačních cest přes střední obranné pásmo
Nahoře uprostřed trojúhelníkový ravelin s reduitem

Stejně jako hlavní příkop, i ten mezi ravelinem a reduitem bylo možné ostřelovat z podzemní galerie, která vedla podél celé vnitřní zdi ravelinu. Svědčí o tom úzké střílny viditelné z příkopu. Z galerie pak vedly do hloubky ravelinu slepé chodby – demoliční miny. Ty by v případě ohrožení či obsazení ravelinu byly napěchovány střelným prachem a odpáleny.

Střílny do příkopu ravelinu 18, vlevo špička reduitu (duben 2012)

Dalším obranným prvkem, který by byl využit při obsazení ravelinu nepřítelem, byly zářezy (coupure). Ty rozdělovaly poměrně dlouhý ochoz ravelinu a po dobytí jeho špičky by zabraňovaly rychlému přesunu útočníků k rampám do příkopu a dál k reduitu. Zářez je navíc opatřen předprsní, takže bylo možné jej i aktivně bránit.

Pohled z reduitu na zářez ravelinu 18 (duben 2012)
Vpravo viditelný pozůstatek předprsně

Tam, kde ravelin sousedí s kontrgardou, vede podél jeho boku ještě jedna rampa, která zajišťuje přístup na vrchol kontrgardy. Stejně jako v místě zářezu byl i zde umístěn dřevěný mostík, který bylo v případě ohrožení možno snadno strhnout.

rav19-rampa-na-kontr

Rampa z ravelinu 19 na kontrgardu 22 (duben 2012)

Zcela zachovalý je dnes pouze ravelin 18. Raveliny 16 a 19, které kryly hlavní brány a skrz které tudíž vedly přístupové cesty do pevnosti, byly dotčeny stavbou moderních komunikací (více o nich v samostatném článku Ravelin s reduitem před bránou). Z ravelinu 17 zbyl dokonce jenom malý kousek levého boku, neboť zde kromě silnice bylo postaveno fotbalové hřiště.

Kam dál …