Kleště

3d-kleste-12

Kleště představují relativně malou část opevnění, která vyplňuje prostor před kurtinou mezi dvěma bastiony. Za svůj název vděčí tvaru, který připomíná rozevřené kleště a který vznikl protažením linie lící sousedních bastionů.

3d-kleste-12-pudorys

Poloha kleští a znázornění pokračování linie bastionů

kleste-12-bok-s-bast-201303

Linie bastionu 5 (vlevo) a kleští 12 (březen 2013)

Kleště nabízí po ravelinu další ochranu pro kurtinu a dělostřelecké kasematy v bocích bastionů. Z jejich vrcholu pak bylo možné ostřelovat ravelin, pokud by byl obsazen nepřítelem. Za nimi vzniklý prostor mohl být využit jako shromaždiště vojska před výpadem do příkopu.

Prostor mezi kleštěmi 12 (vpravo) a kurtinou (duben 2012)

Vzhledem ke své velikosti jsou kleště jedním z mála objektů, který nemá žádné podzemní chodby. Vede jimi pouze poterna (tunel) umožňující průchod na ravelin s reduitem.

Vstup do poterny kleští 12 (duben 2012)

Kleští bylo v pevnosti šest. Chyběly pouze před kurtinami chráněnými Ohří. Bohužel do současné doby se v původní celistvé podobě zachovaly pouze kleště 12.

3d-pevnost-cisla-cb-kle

Poloha a čísla kleští

kleste-12-celek-201303

Pohled na jediné zachovalé kleště 12 (březen 2013)

Kam dál …