Inundační kotliny

Inundační neboli zátopové kotliny byly uměle vytvořené (resp. vyhloubené) oblasti podél pevnosti, které bylo možné v případě ohrožení zaplavit vodou. Hlavní pevnost byla chráněna dvěma kotlinami na severní a jižní straně.

Plán hlavní pevnosti z roku 1790 se zvýrazněnými kotlinami.
Vlevo bohušovická, vpravo litoměřická

O napouštění a vypouštění kotlin se starala stavidla ve východních rozích pevnosti.

Kam dál …