Vodní brány

3d-brana-vodni

Vedle dvou hlavních bran (Litoměřické a Bohušovické) na západní straně, které zajišťovaly přístup do pevnosti z okolí, zde jsou další dvě brány na východní straně u řeky Ohře. Vede jimi cesta spojující Hlavní pevnost s retranchementy a Malou pevností.

3d-pevnost-pudorys-brany-vodni

Směr hlavních přístupových cest a pojmenování bran

Jelikož obě cesty vedou na most přes Ohři, byly pojmenovány vodní a pro vzájemné rozlišení se pak dle polohy podél toku řeky nazývají Horní a Dolní vodní brána.
Mezi vodními a hlavními bránami je několik rozdílů. První dva vychází z jejich polohy. Jelikož nezajišťují vstup do pevnosti, ale pouze vnitřní komunikaci mezi jejími částmi, nejsou nijak zvlášť zdobené. Kvůli poloze na bezpečné straně u řeky Ohře pak byly mosty vedoucí k těmto bránám již od počátku zděné, neboť se nepočítalo s jejich bouráním v případě ohrožení.

Brany-horni-most-201210

Horní vodní brána s opraveným zděným mostem (říjen 2012)

Nicméně stejně jako u hlavních bran byl i zde použit padací most s jednoduchým mechanismem, který umožňoval přerušení komunikace a zároveň uzavření prostoru brány.

Třetím rozdílem je osud těchto objektů. Zatímco hlavní brány byly zbourány, obě vodní brány se dochovaly v téměř původní podobě a obě slouží svému původnímu účelu.Je možné jimi procházet a prohlédnout si vnitřní prostory, které jsou podobné konstrukce, jakou měly brány hlavní.

Brany Dolni vnitrek

Vnitřní prostor Dolní vodní brány (srpen 2011)

Brany-dolni-pruceli-vnitrni-201108

Dolní vodní brána při pohledu z pevnosti (srpen 2011)

Kam dál …