Kurtina

3d-kurtina-12

Kurtina je val spojující dva sousední bastiony, který spolu s nimi vytvářel souvislé opevnění vnitřního pásma. Přístup do pevnosti byl zajištován branami, přístup do příkopu a k objektům středníhovnějšího pásma pak zajišťovaly poterny. Ty byly také jediným podzemním prostorem v kurtinách.

Vchod do poterny kurtiny mezi bastiony 4 a 5 (březen 2012)

Přestože je kurtina přímým následníkem středověkých hradeb a právě nutnost její obrany stála u zrodu bastionových opevnění, přibýváním dalších ochranných prvků do prostoru před ní se nakonec dostala tak hluboko do obranného pásma, že nakonec neměla zvláštní taktický význam.

Kurtina mezi bastiony 4 a 5 při pohledu z bastionu 5 (duben 2012)

Stejné místo při pohledu z příkopu – vpravo val kleští 12 (březen 2012)

Přestože bylo v pevnosti osm kurtin, do dnešního dne se v původním stavu dochovaly pouze kurtina mezi bastiony 4 a 5 a kurtina u horní vodní brány. Ostatní kurtiny musely ustoupit potřebám moderní dopravy. Pěti vedou silnice a přístupové cesty. Ta mezi bastiony 3 a 4 pak zmizela úplně.

smrz-pevnost-kurtiny

Znázornění stavu kurtin na leteckém snímku (autor: PhDr. Zdeněk Smrž)
Zeleně zachovalé kurtiny, modře s protínající silnicí, červeně zcela zničená kurtina

Cesta vedoucí kurtinou mezi bastiony 1 a 2 (duben 2012)

Stejné místo při pohledu z pevnosti (duben 2012)

Kam dál …