Glacis

3d-glacis

Glacis je násep na vnějším okraji pevnosti. Mírně stoupá z předpolí (okolí pevnosti) až ke kryté cestě. Tam je glacis zakončen předprsní a banketem, odkud bylo možné nejbližší okolí cesty ostřelovat z ručních zbraní.

3d-kryta-cesta-glacis-rez

Řez a pojmenování prvků kryté cesty

Na západní straně pevnosti byla pod glacisem vybudována síť podzemních chodeb.

Kam dál …