O webu

Populárně-naučný web byl spuštěn 3. června 2012 a jeho cílem bylo a je představit široké veřejnosti Terezín jako krásnou a obdivuhodnou pevnost.

Web je neoficiální a soukromý s jednočlennou redakcí, kterou tvořím já. „Ajťák“, který k tématu pevností přišel jak slepý k houslím, když při plánování trasy rodinného výletu narazil v mapě na nějakými trojúhelníky obklopený „terezínský koncentrák“.

Pevnost Terezín z dronu (Easymap.cz) Letecký snímek pevnosti z roku 2016 (autor: EASYmap)

Geometrický tvar pevnosti mě zaujal natolik, že jsem začal hledat informace, kde se vlastně vzala a proč vypadá, tak jak vypadá. Zjištění, že zde stála už 150 let před druhou světovou a že hvězdicovitý tvar nemá jen tak z rozmaru stavitelů, ale že se jedná o důmyslné opevnění, kde má každý tvar a úhel svůj důvod a účel, ze mě brzy udělalo nejen obdivovatele pevnosti Terezín, ale bastionového způsobu opevňování obecně.

V době, kdy jsem se o pevnost začal zajímat, bylo ale množství dostupných zdrojů na internetu značně omezené a informace různě roztroušené. Čistě o Terezínu existovaly pouze jediné stránky fort-terezin.cz, jejichž autor se ale věnoval hlavně sledování obnovy a oprav pevnosti v průběhu let od povodní v roce 2002.

Proto jsem se rozhodl o nově získané informace podělit a navíc se pokusit Terezín vytáhnout z temné a pro mnoho lidí zapovězené škatulky a ukázat jej jako místo, které stojí nejen za návštěvu, ale i za obnovu a udržování.  

Cílem tudíž nebyl nějaký odborný web, ale naopak laikům určené informace o struktuře pevnosti a obranných principech, ze kterých vychází její zajímavý tvar, a to srozumitelnou, názornou a pokud možno atraktivní populárně-naučnou formou.

Proto bylo jedním z pilířů nového webu vytvoření 3D modelu pevnosti, což umožnilo získat dostatečné množství ilustrativních obrázků, bez kterých by nebylo možné zmíněných cílů dosáhnout.

Pevnost Terezín 3D model - vizuální styl

Ukázka obrázků z 3D modelu v různých grafických stylech

Jelikož se web i samotné obrázky dočkaly pozitivních reakcí, stránky se postupně rozšiřují, stejně jako model, který na začátku ukazoval pouze holé opevnění hlavní části pevnosti a dnes obsahuje kompletní pevnost včetně nejbližšího okolí, nejstarší erární budovy a vše navíc s množstvím detailů, jako jsou okna, dveře, vchody do podzemí, střílny nebo mosty.

Kromě stránek samotných pak provozuji ještě jejich facebookový profil, který se také těší nemalému zájmu fanoušků.

Tento na začátku zdaleka neplánovaný a neočekávaný zájem a obliba je jednak potěšující odměnou za více jak tisícovku hodin strávených nad modelem, úpravou obrázků, psaním textů i technickými úpravami webových stránek, tak zároveň energií do další práce. Zanedlouho web oslaví 5 let svého provozu. Snad roky následující budou stejně povedené a úspěšné, jako těch prvních pět.

Pokud se i Vám nejen tyto stránky, ale zejména pevnost samotná zalíbí, neváhejte a Terezín navštivte. Ani sebelepší fotografie totiž nedokáže pojmout velikost až majestátnost jejích cihlových zdí, pečlivou konstrukci jejích kasemat ani délku a tajemnost jejích podzemních chodeb.

 autor

Petr Čapek
autor webu

email: info@pevnostterezin.cz

aktualizováno 27.3.2017