Ravelin

3d-rav-18

Ravelin je základním prvkem středního obranného pásma. Vznikl z potřeby ochrany kurtiny, která v jednoduchém bastionovém opevnění zůstavala nejzranitelnějším místem, na které se mohl útočník zaměřit a pokusit se jej soustředěným útokem prolomit.

Kresba útoku na kurtinu z knihy o fortifikacích z roku 1564 (Girolamo Cataneo, 1564)

Na kresbě je kromě útoku na kurtinu vidět i ostřelování boků bastionů, ve kterých byly budovány dělostřelecké kasematy. Reakcí na tento styl útoku byl právě ravelin, který byl umístěn do prostoru, ze kterého mohl vést obléhatel ostřelování. Zároveň svou šířkou zakrýval nejen kurtinu, ale právě i boky sousedních bastionů s jejich kasematy.

ravelin-kryti-kurtiny

Nákres ravelinu bránícího přímému ostřelování kurtiny a boků bastionů

Trojúhelníkový tvar ravelinu pak byl použit v duchu zkušeností s bastiony, jejichž ostrý tvar umožňoval chránit zeď jejich valu po celé délce střelbou ze sousedních bastionů.

Znázornění obrany ravelinu střelbou z bastionů

V Terezíně je šest ravelinů, protože dvě kurtiny na východní straně pevnosti jsou dostatečně chráněné Ohří. Stejně jako bastiony ani všechny raveliny nejsou zcela stejné.

3d-pevnost-cisla-rav

Poloha ravelinů

Raveliny 16 až 19, které jsou na ohrožené západní frontě, mají ve svém vnitřním prostoru malou pevnůstku zvanou reduit, oddělenou od samotného ravelinu příkopem. Reduit, stejně jako kavalíry na bastionech, kopíruje strany ravelinu a jelikož je vyšší, zesilují postavení na jeho vrcholu palebnou sílu ravelinu. Při případném obsazení ravelinu by pak reduit představoval pro útočníka další překážku před pronikáním dále do obranného pásma.

Pohled na ravelin 18 s reduitem z bastionu 5 (duben 2012)

Raveliny15 a 20 na bezpečné východní straně se od ostatních neliší vlastním tvarem, ale obsazením vnitřního prostoru, ve kterém nebyl reduit, ale retranchement.

Podél boků všech ravelinů vedou poterny (podzemní tunely), které zajišťovaly přístup do vnějšího obranného pásma. Na poternu navazovala kaponiéra spojující ravelin s lunetou. U ravelinů sousedících s kontrgardou vedla poterna skrz krátké batardeaux přímo do dělostřeleckých kasemat kontrgardy a přístup na kaponiéru byl až u východu z kontrgardy.

Vchod do poterny ravelinu 18 vedoucí do kontrgardy 22. Žlutočerné dveře skrývají vstup do galerie.
Cestička vpravo podél boku pak vede na ochoz kontrgardy 22. (duben 2012)

Vnitřek poterny vedoucí ke shromaždišti 31 (březen 2012)

Střílny na boku ravelinu 19 ukazují, kudy vede poterna ke shromaždišti 34 (srpen 2011)

Kam dál …