Vnitřní pásmo

Vnitřní obranné pásmo představoval souvislý obranný val tvořený osmi bastiony spojenými kurtinami (rovné úseky valu mezi dvěma bastiony). Přístup do pevnosti přes toto pásmo umožňovaly pouze bránypoterny. Celková délka vnitřního opevnění činí 3.770 metrů.

3d-pevnost-pudorys-pasma-vnitrni

Barevně zvýrazněné vnitřní obranné pásmo

Tato linie je přímým nástupcem středověkých hradeb a v počátcích vývoje bastionových pevností představovala jediné obranné pásmo. Požadavek ochrany kurtiny stál u zrodu tohoto způsobu opevňování a vedl k postupnému přidávání dalších objektů do příkopu a před něj a tím vytváření dalších obranných pásem. Kurtina samotná tudíž není nějaký takticky či konstrukčně zajímavý prvek. Nicméně pokud se před ni postavíte, díky své délce (průměrně 140 m) a výšce (cca 9 m) vypadá impozantně.

Kurtina při pohledu z bastionu 5

Druhý prvek vnitřního pásma – bastion – je pochopitelně zajímavější. 200 let vývoje tohoto druhu pevností, kterému daly bastiony jméno, jim neubralo na významu a naopak přidalo na rozmanitosti. V terezínské pevnosti jsou tak vybudovány 4 konstrukčně i účelově odlišné páry bastionů. Jsou zde dva duté bastiony (1 a 7), dva s kavalíry a uzavřeným hrdlem (2 a 6), dva s kavalíry a otevřeným hrdlem (4 a 8) a dva mohutné plné s retranchementy (3 a 5). Více si o bastionech můžete přečíst v jejich samostatné sekci.

3d-pevnost-pudorys-pasma-vnitrni-cisla

Bastiony a jejích čísla

V současné době ovšem vnitřní pásmo již souvislý val netvoří. Ten musel ustoupit potřebám dopravy a několika kurtinami dnes vedou silnice, kterým padly za oběť i zdobené pevnostní brány na západní straně (více v sekci o bránách a o poternách). Nedotčené tak zůstaly pouze dvě kurtiny – mezi bastiony 1 a 8 (u horní vodní brány) a mezi bastiony 4 a 5.

  Kam dál …