Poznejte Terezín jako krásnou a obdivuhodnou pevnost,
která neměla být vězením, ale obranným štítem proti Prusku
  • Vybudována 150 let před 2. světovou válkou
  • Jedna z nejdokonalejších bastionových pevností na světě
  • K obraně využívala důmyslný systém opevnění, 30 km podzemních chodeb a manévry vodou