Krytá cesta

3d-kryta-cesta

Aby se obránci pevnosti mohli nepozorovaně a bezpečně pohybovat na vnější straně hlavního příkopu, byla po jeho obvodu budována tzv. krytá cesta. Krytí poskytoval glacis – násep pomalu stoupající z předpolí a zakončený předprsní a banketem.

3d-kryta-cesta-glacis-rez

Řez a pojmenování prvků kryté cesty

Současný stav prostoru kryté cesty před kontrgardou 22 (březen 2012)

Ve vnitřních úhlech kryté cesty byla shromaždiště, na nichž bylo možné soustředit vojsko a podniknout výpad proti nepříteli.

Kam dál …