Retranchement ravelinu

3d-rav-20-retran

Raveliny 15 a 20 na bezpečné východní straně nebyly jako zbylé čtyři posíleny o reduity, ale byly v nich vybudovány kasematové objekty zvané retranchementy. Stejně jako kavalíry nebyly tvořeny zemním valem , ale jednalo se o zděné budovy, které byly hlínou kryté pouze na vrcholu (tzv. zelené střechy).

Od přední části ravelinu je retranchement oddělen příkopem, takže by tvořil další překážku, kdyby nepřítel pronikl na špičku ravelinu. Proto má retranchement podobný tvar, jako ten u bastionů. Část přilehlá k příkopu byla lomená tak, aby uprostřed vznikly dvě stěny kolmé na příkop. Z dělostřeleckých kasemat za nimi pak bylo možné boční palbou ostřelovat celý příkop.

3d-rav-20-prikop

Směr palby do příkopu z dělostřeleckých kasemat retranchementu 20

Příkop před retranchementem 15 (červenec 2012)
Uprostřed dělostřelecká střílna

Boční chodba vedoucí do příkopu před retranchementem 15 (červenec 2012)

Retranchement je rozdělen na 17 kasematových místností, které měly sloužit jako magazíny či laboratoře.

Pohled do kasemat retranchementu 15 (červenec 2012)

Pohled do chodby předsíně před kasematy retranchementu 15 (červenec 2012)

Kam dál …