Kontrgarda

3d-kontr-22

Dvě kontrgardy v rozích západního úseku jsou největším resp. lépe řečeno nejdelším prvkem opevnění. Není divu, když mají za úkol chránit mohutné plné bastiony za sebou. Mají tedy podobnou funkci, jako raveliny před kurtinami a to bránit přímému útoku na objekty ve vnitřním pásmu.

3d-pevnost-cisla-cb-kontr

Poloha kontrgard

Mají také stejný trojúhelníkový tvar, takže se celý příkop před nimi dá bránit palbou ze sousedních ravelinů. Narozdíl od nich však nemají žádný vnitřní prostor, neboť jsou jakoby „nasazené“ na špičku bastionu, kterou přesně kopírují.

3d-kontr-22-okoli

Kontrgarda 21 kryjící bastion 5

Přestože úsek tvořený kontrgardou a sousedními raveliny působí celistvým dojmem, nejsou tyto dva prvky zcela spojené, jako je tomu u bastionů a kurtin. Mezi kontrgardou a ravelinem je úzký příkop, přes který vedl dřevěný mostík. Jeho stržením se dalo rychle zabránit případnému přechodu mezi objekty.

Rampa na boku reduitu 19 vedoucí na kontrgardu 22 (duben 2012)

Příkop není čistě rovný, ale má tvar písmene L. Tento tvar je naprosto záměrný, neboť zakrývá slabé, ale důležité místo, kterým je úzká zeď zvaná batardeaux. Ta v sobě skrývá poternu – podzemní chodbu, která vedla bokem ravelinu do dělostřeleckých kasemat uvnitř kontrgardy a odtud dál až na kaponiéru vedoucí k lunetě.

3d-kontr-22-bat-rav-18

Úzký příkop mezi ravelinem a kontrgardou

3d-kontr-22-bat-rav-18-zpredu

Znázornění přesahu rohů ravelinu a kontrgardy, který znemožňuje zasažení batardeaux

Čtveřice dělostřeleckých kasemat, o jejichž přítomnosti svědčí velké dělové střílny, bránila příkop a celou jednu stranu ravelinu. Před střílnami býval tzv. diamantový příkop, který je však dnes zasypaný. Jeho účelem bylo jednak zabránit přiblížení ke střílnám a možnému vhození granátu a zároveň bránit zasypání otvorů, pokud by nepřítel ostřeloval zeď a předprseň nad nimi.

Střílny z dělostřeleckých kasemat kontrgardy 22.
Vpravo od nich příkop mezi kontrgardou a ravelinem 18. (duben 2012)

Z dělostřeleckých kasemat pak kromě poterny vedoucí k lunetě a na shromaždiště vedly také vstupy do galerie, která probíhala podél celé vnitřní zdi kontrgardy. Důkazem jsou úzké střílny pro ruční zbraně viditelné z příkopu.

Střílny z galerie kontrgardy 22 při pohledu z bastionu 5 (duben 2012)

Jelikož byly strany kontrgardy opravdu dlouhé, byl jejich ochoz stejně jako na ravelinech rozdělen zářezy, které by v případě průniku nepřítele na špičku kontrgardy bránily jeho rychlému přesunu směrem k ravelinu.

Zářez na kontrgardě 22 (duben 2012)

Kam dál …