Slovníček základních pojmů

Terezín je stejně jako každá bastionová pevnost tvořena řadou prvků, které mají svůj speciální název a účel. Zde je stručné seznámení s hlavními pojmy:

Pevnost Terezín - pojmenování prvků opevnění

Prvky opevnění na leteckém snímku oblasti kolem bastionu 5
(autor snímku: Radovan Smokoň)

ZEMNÍ VAL

Hradba pevnosti není tvořena kamennou zdí jako u středověkých hradů, ale širokým valem z hlíny, který je po stranách zpevněn cihlovým pláštěm zvaným eskarpa.

OCHOZ, BANKET, PŘEDPRSEŇ

Vrchol zemního valu má specifický profil. Je na něm pozice pro pěší střelce (banket), která je v předu chráněna navýšenou zeminou (předprseň). Na vnitřní straně se pak nachází široká cesta (ochoz) umožňující přesuny vojsk na valu.

BASTION

Bastion je velký pětiboký objekt v rozích opevnění, který byl základem tohoto typu pevností. V Terezíně byly vybudovány plné bastiony (celé vyplněné hlínou) nebo duté, v jejichž vnitřním prostoru byly další menší objekty stejného tvaru (kavalíry).

KURTINA

Rovný val (hradba) spojující dva sousední bastiony. Uprostřed kurtiny byly brány či poterny umožňující přístup do pevnosti.

RAVELIN

Trojúhelníkový objekt před kurtinou, od které je oddělen příkopem. Menší pevnůstka uvnitř ravelinu se nazývá reduit.

KRYTÁ CESTA

Cesta na vnějším okraji příkopu, která byla kryta valem (glacisem) a kde se tak mohlo vojsko nepozorovaně pohybovat a připravovat k výpadu proti obléhatelům