Kasematy

Kasematy jsou podzemní prostory vytvořené uvnitř zemního valu, a díky tomu kryté před ostřelováním. Šířka valu (až 30 metrů) umožňovala hojné budování těchto prostor. Byla v nich vytvořena dělostřelecká postavení pro obranu příkopů nebo byly využívány jako ubytovací prostory či sklady.

Kasematy-Kontrgarda-Kasem

Nákres dělostřeleckých kasemat v kontrgardách

Při návštěvě pevnosti si můžete prohlídnout volně přístupné dělostřelecké kasematy uvnitř kontrgardy 22.

Přístupová chodba do kasemat kontrgardy 22

Pohled na střílnu dělostřeleckých kasemat

Vpředu vchod do boční místnosti, vzadu do hlavní galerie kontrgardy

Střílny pro ruční zbraně v kasematech lunety. Nahoře uprostřed viditelný odvětrávací otvor.

Kam dál …