Bastiony s otevřeným kavalírem

3d-bast-4

Uprostřed dlouhé západní a východní strany opevnění byly vybudovány atypicky protáhlé bastiony s kavalíry a otevřeným hrdlem.

3d-pevnost-cisla-cb-bast-48

Poloha bastionů 4 a 8

Právě poloha na dlouhé a téměř rovné straně pevnosti ovlivnila jejich tvar. Výrazně tupý úhel ve špičce totiž přesně kopíruje linie střelby z boků dvou sousedních bastionů. To umožňovalo účinně bránit čelní strany (líce) prostředního bastionu po celé jejich délce.

3d-pevnost-pudorys-tvar-bastionu

Obrana lící bastionů střelbou z boků dvou sousedních 

Uvnitř obou bastionů byly vybudován další objekt, tzv. kavalír. Ten narozdíl od ostatních prvků opevnění není tvořen zemním valem, ale je to dvoupatrová zděná budova, která kopíruje tvar bastionu. Val byl pouze na tzv. zelené střeše, kde dostatečná vrstva hlíny chránila prostory pod sebou a umožňovala vytvoření klasických střeleckých pozic s předprsní a banketem. V současnosti je však zelená střecha pouze na kavalíru 8 neboť na kavalíru 4 byla v moderní době vybudována zděná nástavba.

3d-bast-4-popis

Bastion 4 s původní podobou kavalíru s předprsní a podstavci pro děla

Prostory uvnitř kavalíru byly určeny pro ubytování vojsk. V kavalíru 8 měla být v případě obléhání zřízena nemocnice. Hlavním účelem kavalíru však bylo zvýšení palebné síly. Proto jsou tyto budovy vyšší než bastion a jednalo se tudíž o nejvyšší objekty opevnění. Díky tomu bylo možné střílet z kavalíru přes hlavy obránců na bastionu.

bastion-8-z-nabrezi-201210

Bastion 8 z nábřeží. Za jeho zelenou střechou viditelná výše postavená střecha kavalíru (říjen 2012)

Mezi bastionem a kavalírem je tzv. suchý příkop, který není napojen na zavodňovací systém a nebyl tedy určen k zatopení. Odděloval však od sebe oba objekty tak, aby se nepřítel z dobytého bastionu nedostal ihned i na kavalír.

Jelikož ze suchého příkopu vede cesta dvěma průchody přímo do vnitřku pevnosti, bylo nutné bastion 4 na nejohroženější západní straně více zabezpečit. Proto je špička bastionu oddělena po stranách zářezy a příkop rozdělen valem, uvnitř kterého byly dělostřelecké kasematy. Střelba kartáčovými náboji (tzv. sekaným olovem) do úzkého prostoru příkopu by nedala něpříteli příliš šancí na další postup.

3d-bast4-shora-zarezy

Zářezy a dělostřelecké kasematy bastionu 4

bastion-4-prikop-kasem-201210

Pohled do příkopu před kavalírem 4 z rampy vedoucí na špici bastionu (říjen 2012)
Uprostřed vlevo vchod do poterny, vpravo zasypané střílny dělostřeleckých kasemat
Vpravo budova kavalíru s horní novodobou nástavbou

Jelikož dělostřelecké střílny byly pro obranu příkopu nepostradatelné, byl před nimi vybudován tzv. diamantový příkop. Ten jednak bránil přístupu těsně k nim a možnosti vhození granátu do kasemat, ale také jejich zasypání hlínou, pokud by nepřítel ostřeloval zemní val nad nimi.

3d-bast-4-rez-diamantem

Řez předním příkopem mezi bastionem 4 a kavalírem

Pohled z průchodu do příkopu na boku kavalíru 4 (duben 2012)
Vzadu vstup do poterny vedoucí k dělostř. kasematům a do předního příkopu

Narozdíl od bastionu 4 příkop bastionu 8 na bezpečné východní straně tyto důmyslné obranné prvky nepotřeboval a podobně jako u bastionů 2 a 6 nijak rozdělen nebyl.

Příkop před kavalírem 8 (březen 2012)

Kam dál …