Reduit

3d-red-18

Reduity jsou pětiboké pevnůsty umístěné uvnitř ravelinů, od nichž jsou odděleny příkopem. Přední dvě strany kopírují strany ravelinu, boky jsou pak kolmé na kurtinu. Hrdlo reduitu je otevřené a vede do něho kaponiéra zajišťující přístupovou cestu z vnitřního obranného pásma.

Reduity jsou obdobou kavalírůbastionech, ale narozdíl od nich neslouží vysloveně jako ubytovací prostory, ale především zesilují střední obranné pásmo na západní straně pevnosti, ze které byl očekáván útok. Vrcholu reduitu byl výše, než vrchol ravelinu, díky čemuž bylo možné přes něj střílet do okolí pevnosti a zvýšit tak jeho palebnou sílu.

Zároveň ale reduit představoval další překážku pro případ, že by se útočníkovi podařilo ravelin obsadit.

Pohled na reduit 18 z kurtiny (duben 2012)

V protažených bocích reduitů byly menší ubytovací a dělostřelecké kasematy. Z těch mohly být v případě potřeby ostřelovány líce sousedních bastionů.

Zazděné śtřílny na boku reduitu a východ z poterny vedoucí do ravelinu (duben 2012)

Skrz oba boky reduitu vedou poterny do přikopu, odkud vede cesta dále do ravelinu a skrz jeho poterny do kontrgardy či na shromaždiště.

Pohled z reduitu do poterny. V pozadí vstup do poterny ravelinu 18. (duben 2012)

Kam dál …