Podzemní chodby

Kromě silného opevnění a zavodňovacího systému disponuje pevnost Terezín ještě jedním významným obranným prvkem. Tím je téměř 30 km podzemních chodeb, kterými jsou protknuté nejen jednotlivé prvky opevnění, ale především těsné okolí ohroženého západního úseku.

chodby-galerie-pred-rav-18-1203

Hlavní podzemní chodba (galerie) před ravelinem 18 (březen 2012)

Jak je popsáno v otázkách a odpovědích, bylo budování podzemních chodeb součástí tzv. minové války, při níž  se pod nepřítelem odpalovaly podzemní nálože (miny). Pevnosti měly tu výhodu, že tunely nemusely být pracně kopány až v průběhu obléhání, ale mohly být vybudovány už při stavbě samotných pevností. Tak tomu bylo i v případě Terezína, do jehož projektu byla zakomponována hustá a promyšlená síť chodeb.

Podzemi-zapad-sit

Síť podzemních chodeb před západní částí pevnosti
(pro přehlednost nákres neobsahuje minové větve)

Chodby, nazývané též galerie, můžeme dle účelu rozdělit do tří typů: komunikační, minové a odposlechové. Komunikační chodby sloužily jako spojnice mezi ostatními typy chodeb. Proto jsou také rozměrově největší, aby umožňovaly rychlý pohyb vojáků v podzemí. Minové chodby jsou naopak menší a určené k umístění náloží střelného prachu a k odpálení. Chodby odposlouchávací jsou pak na vnějším obvodu před všemi ostatními chodbami a sloužily pro sledování podzemních prací nepřítele.

podzemi-typy-chodeb

Znázornění typů chodeb před kontrgardou 22
(pro přehlednost nákres neobsahuje minové větve)

Jak již bylo zmíněno, nebyly všechny chodby rozměrově stejné. Na dalším obrázku si můžete prohlédnout rozměry jednotlivých chodeb. Obrázek však rozhodně nenahradí osobní zkušenost. Prolézat v naprosté tmě na bobku či po kolenou minovou chodbu o velikosti 100 x 65 centimetrů je opravdu zajímavý zážitek.

podzemi-typy-chodeb-rez

Porovnání rozměrů podzemních chodeb

chodby-minova-povrch-1312

Těsnost a temnota podpovrchové minové chodby (prosinec 2013)

Kam dál …