Podzemí pevnosti

Terezín má prý rozsáhlý systém podzemních chodeb. K čemu tyto chodby sloužily?

Součástí terezínské pevnosti je skutečně bohatá síť podzemních chodeb, jejichž celková délka byla téměř 30 km a které představovaly významný prvek obrany pevnosti.

Podzemí - hlavní galerie (březen 2017)

  Podzemí pevnosti Terezín (březen 2017)

Přestože návštěva podzemních chodeb představuje pro většinu z nás stále výjimečný zážitek, v době budování pevnosti chodby něčím výjimečným nebo snad revolučním rozhodně nebyly.

Již z doby před naším letopočtem jsou dochované záznamy o tom, jak staří Římané podkopávali opevnění nepřátel. Zpočátku byly tunely kopány za účelem proniknutí za obranu. Později se však začaly využívat také k oslabení či ničení opevnění např. působením vysoké teploty ohně hořícího v chodbě pod hradbou.

Historický nákres budování podkopu

Obrázek budování podkopu v knize z roku 1757

Do roku 1487 je pak datováno první zaznamenané odpálení chodby naplněné střelným prachem. Tím započala tzv. minová válka (od slova „mina“ jakožto obecného pojmu pro nálož).

Ta měla své místo na bojištích dalších 500 let a v řadě případů dosahovala nepředstavitelných rozměrů. Známé je např. turecké obléhání Vídně, při kterém bylo v roce 1683 odpáleno přes 5.000 min. Svého vrcholu pak tento způsob boje dosáhl v době 1. světové války, kdy byly odpalovány miny i o velikosti 15 tun.

Podzemní boje u Vídně 1683

Podzemní boje při tureckém obléhání Vídně v roce 1683 na dobové rytině

Posádkám pevností tak nezbývalo nic jiného, než najít proti této metodě dobývání účinnou obranu. Tou bylo kopání vlastních tunelů, které mohly být využity jak k proniknutí do chodeb nepřítele, tak zejména k odpálení vlastních protimin. Ty kromě zničení budovaných chodeb útočníka mohly posloužit i k útoku na jeho vojsko na povrchu.

Aby nemusely být tunely pracně a narychlo kopány až v momentě obléhání, staly se součástí projektů pevností a byly stavěny spolu s nimi. Stejně tomu bylo i v případě českých pevností Josefov a Terezín, které se mohou pochlubit jedněmi z nejrozsáhlejších podzemních systémů na světě.

Podzemní chodby (nákres)

Zjednodušený nákres podzemního systému na západní straně Terezína

Použití pojmu systém pak má své opodstatnění. Nejedná se totiž jenom o prostou síť podzemních tunelů, ale každá chodba měla svůj daný účel, kterému byl uzpůsoben jak její tvar a velikost, tak její umístění v rámci systému.

Na okraji pevnosti jsou chodby odposlouchávací určené ke sledování podzemních prací útočníka. Těsně u opevnění pak jsou chodby minové zakončené komorami pro umístění náloží. To vše spojují komunikační chodby, z nichž ta hlavní zvaná galerie probíhá podél celé vnější stěny příkopu a je vybavena otvory pro střelbu do příkopu.

Podzemí - hluboká mina (březen 2017)

Hluboká minová chodba (březen 2017)

Detaily o terezínském podzemí naleznete v popisu struktury pevnosti zde.

separator

<  Zpět