Minové chodby

Minové chodby nebo zkráceně miny jsou krátké slepé chodby určené k naplnění střelným prachem a k odpálení. Byly vybudovány jak pod vnějším obvodem pevnosti před příkopem, tak uvnitř jednotlivých objektů opevnění.

podzemi-sit-nazvy-miny

Poloha minových chodeb v podzemním systému 

Ty před pevností představovaly útočný prvek, který mohl být použit jak proti nepříteli na povrchu, tak proti jeho podzemním tunelům. Miny v objektech pak sloužily jako demoliční a měly umožnit zničení objektu, který by byl ohrožen nebo již obsazen nepřítelem.

Miny v západní části vnějšího pásma byly dokonce vybudovány ve dvou úrovních jako tzv. podpovrchové miny (v hloubce 3 metrů) a jako miny hluboké (v hloubce 6 metrů).

podzemi-minovky-bocni-rez

Boční řez minovými chodbami

Chodby se zde však neliší pouze hloubkou založení, ale také svými rozměry. Hluboké jsou sice užší, ale výškově srovnatelné s hlavní galerií. Naopak v podpovrchové mině už se rozhodně nepostavíte.

podzemi-typy-chodeb-rez

Porovnání rozměrů chodeb

Se znalostí těchto rozdílů pak při průchodu hlavní galerií na první pohled poznáte, do jaké chodby která odbočka vede. Vchod do podpovrchové je znatelně nižší a navíc po nahlédnutí do chodby poznáte, že směřuje vzhůru. Naopak hluboká mina je ve stejné rovině a vstup do chodby je navíc rozšířený a tvoří jakousi předsíň.

chodby-galerie-pred-rav-18-1203

Pohled do hlavní galerie, vpravo nízký vstup do podpovrchové miny (březen 2012)

Rozšířený vstup do hluboké miny (březen 2012)

Tvar samotné minové chodby se pak liší podle toho, ve které části pevnosti se nachází. Demoliční chodby stejně jako ty v místech, kde se nečekal hlavní útok, jsou pouze jednoduché. Naopak na západní straně pevnosti mají chodby dvě nebo čtyři minové větve.

Následující obrázek pak kromě polohy větví ukazuje trojici chodeb tak, jak byly rozmístěny v podzemním systému. Kromě míst, kde to prostor nedovoloval, byla vždy hluboká mina doplněna podpovrchovými minami po stranách. V místech nejdelších úseků příkopu jsou až čtyři takovéto trojice vedle sebe.

podzemi-minovky-horni-rez

Na konci každé větve je minová komora (někdy nazývaná minová pec), což je výklenek určený k uložení střelného prachu. Prostor byl po umístění nálože uzavřen nasucho položenými cihlami, trámy a hlínou, aby síla výbuchu nesměrovala dovnitř do chodby.

Jako zdroj hlíny a cihel pro tyto účely sloužily tzv. odlehčovací výklenky, které byly také pouze nasucho zazděné. Nachází se v hlubokých minových chodbách i v hlavní galerii a kromě zdroje materiálu sloužily ke ztlumení tlakové vlny po výbuchu a jako výchozí bod pro případné operativní budování dalších chodeb.

Kam dál …