Bastion

3d-bast-5

Pětiboký bastion byl základním prvkem systému opevnění pevností od 16. do 19. století. Byl vytvořen jako objekt vystupující před linii hradeb a měl tak umožnit jejich obranu boční palbou. Více o důvodech budování bastionů naleznete v otázkách a odpovědích v části o tvarech objektů.

bastion-3-spice-201303

Špice bastionu 3 (březen 2013)

V Terezíně bylo vybudováno 8 bastionů, které jsou součástí vnitřního obranného pásma. Jakožto základnímu prvku jim byla přidělena čísla 1 až 8.

Očíslování terezínských bastionů

Bastiony měly velký taktický význam. Narozdíl od jiných článků opevnění z nich bylo možné střílet ve čtyřech různých směrech. Díky své výšce, která převyšovala výšku objektů středníhovnějšího pásma, nabízely bastiony možnost ostřelovat nejen tyto objekty před sebou (pokud by byly obsazeny nepřítelem), ale i prostor před pevností (tzv. předpolí).V podstatě kontrolovaly prostor od vrcholu sousedního bastionu na jedné straně, po vrchol bastionu na straně druhé, čímž se navzájem chránily. V předpolí se pak křížení palebných polí ze sousedních bastionů ještě doplnilo o palebná pole z ravelinů, reduitů a kontrgard, což vytvářelo před pevností opravdu hustou palebnou clonu.

3d-zapad-palba

Palebné směry z dělových pozic na západních bastionech, ravelinech a kontrgardách

Již na první pohled je patrné, že všechny bastiony pevnosti nejsou stejné. Jsou zde čtyři konstrukčně odlišné dvojice, které jsou popsané v samostatných článcích:

3d-hist-bastiony

Obecné srovnání různých typů bastionů
zleva dutý, plný a plný s kavalírem (zde v podobě nástavby bez příkopu)