Rozdílné výšky objektů

Proč jsou jednotlivé prvky opevnění různě vysoké?

Profil pevnosti je kaskádovitý, kdy je každý objekt o něco vyšší, než ten před ním. Díky tomu je možné střílet na nepřítele současně ze všech obranných pásem najednou, aniž by palba z vnitřních pozic ohrozila obránce na těch vnějších.

Jednotlivá pásma se přitom vzájemně převyšují pouze minimálně, díky čemuž je celá jejich zeď kryta objekty před sebou a není možné ji zasáhnout přímou palbou.

Kaskádovité opevnění - střelba do předpolí

Souběžná střelba ze všech pásem do předpolí

Rozdílná výška objektů pak byla důležitá i v případě, kdy by se útočníkům podařilo na některý z nich proniknout. Vůči následujícímu obrannému valu by totiž útočník zůstal i nadále v méně výhodné nižší pozici.

Této situaci byl navíc přizpůsoben i sklon tzv. předprsně, která na vrcholu valu chránila pozice pro střelce. Ten byl vždy právě takový, aby umožňoval pohodlnou střelbu na obsazený objekt před sebou.

Kaskádovité opevnění - střelba do pásma

Směr střelby na přední pásmo v případě jeho obsazení nepřítelem

Na následujících snímcích vidíte reálný pohled na kaskádovitý profil opevnění. Takto by vrcholy valů (a na nich zbraně obránců) viděl nepřítel po dobytí kryté cesty. 

Kaskáda opevnění před bastionem 2

Pohled z kryté cesty na kaskádu prvků kolem bastionu 2 (duben 2012)

Kaskáda opevnění před bastionem 2 ze strany

Stejný úsek při pohledu z boku (duben 2012)

separator

<  Zpět