Nízký široký val

Jak to, že opevnění netvoří vysoké kamenné hradby, ale široký val zarostlý nahoře trávou a křovím? Co se skrývá za cihlovou zdí valu?

Změna v dosavadní konstrukci opevnění byla způsobena příchodem děla a jeho masivnějším využíváním při dobývání.

Dřívější kamenné hradby byly stavěny především do výšky, aby bylo ztíženo jejich překonání pomocí žebříků a obléhacích věží. Pro děla však byla takováto hradba lákavým a snadným cílem. Jejich palebná síla brzy zasadila kamenným hradbám smrtelnou ránu.

Děla 16. století

Děla 16. století (zdroj: Wikipedia)

Jakmile přestaly být hradby nepřekonatelným opěrným bodem, nezbývalo obráncům nic jiného, než najít jinou konstrukci, která by byla vůči dělům odolnější.

Hlavní změnou bylo nahrazení kamene jiným stavebním materiálem – zeminou. Že by mohl měkčí materiál poskytovat lepší obranu je možná paradox, ale přesto je to tak. Zatímco kámen se po zásahu železnou koulí tříští a zeď se vlastní tíhou hroutí, rozstřílet dostatečně mohutnou hromadu hlíny tak snadné nebylo.

Aby bylo možné vystavět val do potřebné výšky a stěny přitom mohly být strmé, byl val obestavěn cihlovou zdí. Za ní byla pro větší odolnost budována ještě kamenná pilířová konstrukce spojená oblouky.

Řez zemním valem s pilíři

Pilířová konstrukce uvnitř zemního valu

Kromě míst, kde byly vybudovány podzemní prostory (tzv. kasematy) a podzemní chodby, byl celý val vyplněn pečlivě udusanou hlínou a to až po samotný vrchol, který byl tudíž přirozeně pokrytý trávou.

Jakmile však bastionové pevnosti přestaly sloužit jako obranné objekty, přišly zároveň o pravidelnou armádní péči a začaly svádět tuhý boj s přírodou. Ve světě tak vedle pevností s trávníkem jak na golfovém hřišti naleznete také ty, které příroda pomalu pohlcuje a na jejichž vrcholcích je džungle stromů a křoví. 

Zarostlá pevnost (červenec 2013)

Terezínské opevnění s bujnou kšticí (červenec 2013)

Terezín má pochopitelně stejný problém a ještě v nedávné době byly na řadě míst několikametrové vzrostlé stromy v příkopu i na valech. V posledních letech se však údržbě věnuje čím dál více pozornosti a tak je na pevnost většinou hezký pohled i uprostřed léta.

separator

<  Zpět