Unikátní pevnost

Je terezínská pevnost unikát nebo existuje více takových pevností u nás či ve světě?

Pevnost Terezín rozhodně není jediná tohoto typu. V Evropě i jinde ve světě byla vybudována více než stovka hvězdicovitých pevností, využívajících stejné mechanismy a obsahujících stejné či podobné prvky opevnění.

Obsáhlý přehled dochovaných pevností s fotkami jejich tvarů si můžete prohlédnout na stránkách Star Forts.

Bastionové pevnosti světa

Bastionové pevnosti světa – holandská Bourtange, portugalská Almeida, ruská St. Anne, italská Alessandria

Také u nás dostalo několik měst bastionová opevnění např. Praha, Hradec Králové, Olomouc, Cheb, Jihlava.

Tato městská opevnění však postupem času padla za oběť rozšiřování zástavby a zachovány z nich zůstaly pouze malé části. V celku tak zůstaly pouze „čistokrevné“ pevnosti Terezín a Josefov, které byly budovány souběžně v 80. letech 18. století.

Bastionová opevnění českých měst

Ukázky historických plánů bastionových opevnění českých měst – Olomouc, Hradec Králové, Praha, Josefov

Základem hvězdicovitých pevností je pětiboký bastion, podle kterého dostal tento způsob opevňování jméno. Bastion a další postupně přidávané špičaté objekty vystupující před linii hradeb společně vytváří hvězdicový půdorys. V závislosti na velikosti opevněného prostoru najdeme pevnůstky se třemi či čtyřmi bastiony v rozích, větší protáhlé mnohoúhelníkové pevnosti jako je např. Terezín nebo pevnosti kulaté, vypadající jako pilový kotouč.

Bastionový způsob opevňování byl používán a postupně zdokonalován od 16. do 19. století. Prošel tak opravdu velikým vývojem a pevnostní stavitelství se vyvinulo ve vědní obor, který měl své teoretiky, vyhlášené architekty a stavitele, stejně jako dobyvatele. V různých koutech světa se pak vyvíjel s řadou odlišností a vznikla tak pestrá směsice systémů, tvarů a kombinací prvků.

Stránka o opevnění z encyklopedie z roku 1728

Stránka o opevnění z encyklopedie z roku 1728

Dochovala se spousta dokumentů, teoretických prací a učebnic, které dokazují důmyslnost jednotlivých prvků. Odbornost těchto dokumentů, množství geometrických nákresů, matematických vzorců a fyzikálních propočtů je mnohdy až zarážející. Spousta stránek je např. o tom, jaký úhel a tloušťku má mít v závislosti na výšce zeď valu, aby udržela množství hlíny za sebou, aby se při zásahu nezřítila nebo aby se na šikmé zdi zachytávalo co nejméně plevele.

Mnoho těchto dokumentů si můžete v digitalizované formě prohlédnout díky službě Google Books. Přímé odkazy na některé z nich naleznete v sekci Odkazy.

Speckle Daniel: Architectura von Vestungen, 1589

Speckle Daniel: Architectura von Vestungen, 1589

Auguste Fréderic Lendy: Treatise on fortification, 1862
Auguste Fréderic Lendy: Treatise on fortification, 1862

separator

<  Zpět