Číslování objektů

Co znamenají nápisy a čísla nad vchody do objektů opevnění?

Pro snadnější orientaci a rozlišení jednotlivých prvků opevnění měl každý článek své číslo, jakousi adresu. Toto číslo spolu se zkratkou názvu objektu (např. Rav = ravelin, Ten = tenaille = kleště) pak bylo vyryto nad vchody do objektů, kde jej na řadě z nich můžete najít dodnes.

Číslování - kleště 12

Číslo nad průchodem kleštěmi 12

V souladu s tímto označením objektů a také pro jednodušší čtení jsou zde na webu používány arabské číslice. Nicméně na historických plánech stejně jako v odborné literatuře se většinou setkáte s označováním objektů číslicemi římskými např. ravelin XVI.

Číslování - příklady

Příklady zachovalých čísel – vlevo reduit 18, vpravo zasypaný vchod do lunety (shromaždiště) 33

Systém, jakým jsou objekty očíslovány, je tak trochu alchymie a většinou nováčkům chvíli trvá, než ví kam jít, když je místní pošlou „na dvojku“, „před osmnáctku“ apod. Jednotlivé části pevnosti navíc nemají číslování stejným směrem.

Jak to tedy je? K pochopení stačí dvě pravidla. První pravidlo je, že směr číslování vychází ze směru toku řeky Ohře a v podstatě kopíruje směr, kterým by voda tekla pevnostním příkopem. Začíná se u horních stavidel (u řeky), pak kolem pevnosti, až k dolním stavidlům. Proto je také číslování Hlavní a Malé pevnosti vzájemně zrcadlové.

Číslování - směry v částech pevnosti

Směr toku řeky Ohře a zrcadlové směry číslování Hlavní a Malé pevnosti

Jelikož jsou objekty v několika obranných pásmech, tak druhé pravidlo určuje, že se čísluje od vnitřního pásma k vnějšímu. Díky tomu jsou také objekty stejného typu číslovány v řadě za sebou. Např. u Hlavní pevnosti mají čísla 1 až 8 bastiony, 9 až 14 kleště, 15 až 20 raveliny atd.

Jak ukazují následující obrázky jednotlivých částí pevnosti, při grafickém znázornění tvoří posloupnost čísel spirálu, která se několikrát obtáčí kolem dané části.

Číslování - směr v Hlavní pevnosti

Číslování v Hlavní pevnosti

Číslování - směr u retranchementů

Číslování v retranchementech

Číslování v Malé pevnosti

Číslování v Malé pevnosti

Závěrem je potřeba zmínit, že v některých případech mají stejné číslo dva různé objekty. Týká se to prvků, které jsou vestavěny do prvku jiného, od kterého pak přebírají jeho číslo. Kavalíry proto mají stejná čísla jako bastiony, stejně tak reduity přebírají čísla po svých ravelinech. 

separator

<  Zpět