Weby o pevnosti

U příležitosti dnešního spuštění nové podoby webu kolegy Romana Gazsiho trocha informací k webům věnujícím se barokní pevnosti Terezín.

V současnosti existují tři weby: fort-terezin.cz, pevnost-terezin.cz a pevnostterezin.cz. Odpověď na otázku, proč troje stránky o jedné věci, je vcelku jednoduchá. Jelikož pevnost jako takovou nezaštiťuje nějaká oficiální instituce, vznikly všechny stránky ze soukromé iniciativy a jsou de facto neoficiální. Dle řčení, že když dva dělají totéž, není to totéž, se pak každý z webů věnuje pevnosti z trochu jiného pohledu.

Vzhled webu Romana Gazsiho

Aktuální podoba webu fort-terezin.cz (leden 2013)

Fort-terezin.cz (dříve richard-1.com/terezin) jsou nejstarší stránky, které jsou v provozu již od roku 2002. Roman Gazsi se na nich věnuje zejména sledování a fotografování proměn pevnosti v průběhu let. Najdete zde velké množství zajímavých, detailních a mnohdy jedinečných snímků. Právě na nich je nejlépe vidět, jaký kus práce se v Terezíně na obnově pevnosti již udělal.

Aktuální podoba webu pevnost-terezin.cz (leden 2013)

Pevnost-terezin.cz jsou stránky spuštěné v roce 2011. Jejich autory jsou členové sdružení Klub vojenské historie – Pevnost Terezín, jehož činnost na stránkách prezentují. Tvorba webu není hlavní a už vůbec ne jedinou činností sdružení. Jeho členové se kromě jiného aktivně podílí na údržbě a opravách pevnosti, provádí při prohlídkách a výrazně se věnují sběru a studování materiálů týkajících se nejen pevnosti Terezín. Jako partner projetku oživení pak proto připravují zřízení Centra pevnostního stavitelství. Více informací o aktivitách naleznete přímo na stránkách zde.

Pevnostterezin.cz je nejmladší web spuštěný v červnu 2012. Stejně jako web Romana Gazsiho jde o soukromý web, jehož jsem v současné době jediným autorem. Jak je uvedeno v podtitulu stránek, jde o populárně-naučný web, jehož cílem je kromě zpopularizování historického původu pevnosti a informování o aktuálním souvisejícím dění také vysvětlení struktury pevnosti a konstrukce jednotlivých prvků. Ke znázornění principů pak využívám obrázky z vlastního 3D modelu, jehož tvorba spotřebovala už kolem dvou set hodin.

Závěrem jedna výzva: Pokud by měl některý z obdivovatelů pevnosti nebo pevnostního stavitelství obecně nějaký vlastní materiál (fotky, články atp.), o který by se rád podělil s ostatními, napište na info@pevnostterezin.cz.