Stav po povodních

Za pár dní uplynou dva měsíce od červnových povodní. Jak se pevnost vypořádává s jejich následky?

Pro začátek krátké připomenutí: V průběhu povodní došlo k zatopení pevnostních příkopů do výše kolem 5 metrů a tím pádem k zatopení přilehlých podzemních prostor (kasemat a chodeb). Díky obětavosti a nasazení řady pomocníků a techniky se však podařilo udržet suchou vnitřní část pevnosti, včetně rekonstruovaných objektů kavalíru 2 a retranchementu 5 (zde došlo pouze k částečnému zatopení). Jak to vypadalo si můžete prohlédnout v bohaté fotodokumentaci zákupských hasičů, kteří při stavbě nouzových opatření a dalších činnostech také vydatně pomáhali.

stenly1rajče.net

Album z povodní od hasičů ze Zákup

Proti stavu před měsícem, kdy část příkopů stále pokrývalo šedé smrduté bahno, vypadá dnes pevnost na první pohled mnohem lépe. Po opadu hladiny Ohře začala kyneta (odvodňovací kanál v příkopu) opět plnit svůj účel a odvádět zbylou vodu z příkopů, které se postupně začínají znovu zelenat.

po-povodnich-201307-01

Příkop měsíc po povodních (červenec 2013)

po-povodnich-201308-10

Stejné místo o další měsíc později (srpen 2013)

Jelikož nedošlo k většímu poškození vnějších částí opevnění, jedinou zřejmou připomínkou událostí tak zůstává vlhkost, která postupně proniká cihlovým pláštěm valů. Bohužel na druhý pohled už situace tak růžová není. Velká voda si podobně jako před jedenácti lety vybere svou daň zejména „neviditelným“ působením uvnitř valů.

po-povodnich-201308-07b

Bok stále vysychajícího ravelinu 19 (srpen 2013)

Množství vody nahromaděné v půdě způsobuje nejen zvýšení tlaku působícího na zdivo, ale také změny v podloží. Zde mohou vzniknout dutiny a následně dojít k propadům. K těm došlo na řadě míst v roce 2002 a bohužel k nim letos přibylo několik nových. Vrásky na čele to přidělalo také organizátorům tradičních Josefínských slavností, neboť se několik děr objevilo právě v prostoru bojiště minulých let.

po-povodnich-propady

Propady na bojišti Josefínských slavností (autor: Roman Gazsi)

Nejohroženějším prvkem opevnění je pochopitelně rozsáhlý systém podzemních chodeb, na které síla velké vody působí ze všech stran a kde může dojít k nenávratným škodám respektive ke škodám, k jejichž nápravě by bylo nutné vynaložit nemalé prostředky. V současné době probíhá průzkum podzemí, jehož cílem je zmapovat jak způsobené škody, tak případná budoucí rizika.

Efekt těchto přírodních sil se totiž nemusí projevit okamžitě, ale postupem času, kdy vše může ještě negativně ovlivnit rychlost vysychání nebo naopak případné další vydatné deště.

Nicméně otazník visí nejen nad podzemím, ale nad všemi zasaženými částmi opevnění. Proto i nadále platí z bezpečnostních důvodů zákaz vstupu do chodeb, na valy i do příkopů.

I tento zákaz se pak odráží na tom, že po vodě zde řádí další přírodní živel, kterým jsou bujně rostoucí tráva, bodláky, křoví a různé náletové dřeviny. V předchozích letech vyčištěné a udržované úseky příkopů a valů dnes znovu vydatně zarůstají. Spolu s nánosem bahna v poternách a kasematech tak letos opevnění opravdu není ideálním místem k procházkám.

po-povodnich-201308-09

Příkop a ravelin ukrytý v bujné vegetaci (srpen 2013)

Možná trochu paradoxně tak nejlépe vypadají staveniště, kterých je po městě hned několik. Asi nejhezčí pohled je na zrekonstruovaný retranchement 5, který vypadá opravdu k světu a je příslibem budoucího kvalitního zázemí pro návštěvníky Terezína.

po-povodnich-201308-02

Retranchement 5 s novou fasádou (srpen 2013)

Nezbývá než doufat, že svou rekonstrukcí jednou projdou i některé vnější části opevnění a že jich do té doby silou vlastní vůle vydrží stát co nejvíce…