Projekty obnovy a oživení

V předchozím článku o boji pevnosti s člověkem a přírodou jsem zmiňoval nákladnější projekty, v rámci kterých jsou rekonstruovány objekty a části opevnění.

Aktuálně v Terezíně probíhají dvě velké akce (rozsahem i finančními náklady).

První je výstavba protipovodňových opatření. Ta by měla v budoucnu zabránit povodni, která zde řádila v roce 2002. Město bylo tehdy celé zaplaveno (viz např. fotky zde) a následky povodně jsou zde patrné dodnes.

Součástí opatření, jejichž výstavba vyjde na 137 milionů, je i rekonstrukce nábřežních zdí podél řeky Ohře, která v současnosti probíhá. Právě opravy historického opevnění, které bylo do protipovodňových opatření zakomponováno, představuje citlivou a nákladnou činnost, nicméně prospěšnou i z pohledu obnovy pevnosti.

Opravy nábřežních zdí – červen 2012 (zdroj: Roman Gazsi)

Druhou akcí, která je aktuálně v plném proudu, je projekt oživení historických památek, v rámci něhož dojde k rekonstrukci pěti objektů. Opravy představují ale pouze začátek. Vnitřní prostory budou následně opravdu oživeny umístěním historických expozic, informačním centrem, centrem dokumentace a dalšími projekty, které si dávají za cíl zatraktivnit Terezín pro návštěvníky a představit ho také jako jedinečné a obdivuhodné dílo pevnostního stavitelství 18. století.

Celkový rozpočet projektu činí téměř 500 milionů, přičemž necelých 425 představuje dotace z EU. Revitalizovány budou tyto objekty:

Kavalír 2 – Zde je rekonstrukce, v rámci které byla obnovena i původní podoba vrcholu valu včetně střeleckých pozic, téměř hotova a bude se tak moci začít s budováním expozic dělostřeleckého muzea. Do budoucna se zde počítá s živými ukázkami ze života dělostřelecké posádky pevnosti.

Opravy kavalíru 2 – listopad 2011 (zdroj: Roman Gazsi)

Retranchement V – Rekonstrukce tohoto objektu sloužícího původně jako ubytovací prostory pro posádku byla zahájena teprve nedávno. Počítá se zde především s umístěním informačního centra a  Centra obnovy a využití vojenských pevnostních systémů, které by mělo shromažďovat a představovat dokumentaci nejen k Terezínu, ale obecně k pevnostnímu stavitelství.

Projektový billboard – retranchement 5

Dělostřelecká kasárna – V této budově by mělo být po rekonstrukci sídlo Nadačního fondu Leo Becka.

Jízdárna – Rozlehlé prostory jízdárny budou využity k umístění expozice historického vojenského tábora a počítá se i s možností nácviku formací historického jezdectva, čímž by byl obnoven původní účel budovy.

Litoměřická brána – Zde se počítá s rekonstukcí vnitřních prostor bývalé brány a rekultivací okolí.

Projektový billboard – Litoměřická brána