Nová kniha Ivana Fuksy

Opožděný vánoční dárek je tu – vyšla nová kniha o pevnosti Terezín

 Obal knihy – na obrázku fort Bohušovice

V posledních dnech roku 2016 dokončily tiskařské stroje svou práci a do světa se vydalo dílo Ivana Fuksy nazvané Pevnost Terezín: proti pruské rozpínavosti. A není to dílo ledajaké – celobarevná, velkoformátová kniha (29 x 26 cm) , ve které čtenář na 320 stranách najde kromě zajímavých a mnohdy zcela nových informací a detailů také 300 obrazových příloh – současných i historických fotografií, dobových plánů i moderních vizualizací, od malých doprovodných až po velké dvoustránkové. Díky velkému formátu knihy si tak čtenář může vše probádat opravdu do detailů.

 Ukázka z knihy – kapitola o armování pevnosti v roce 1866

 Ukázka z knihy – původní historické plány pevnosti

Aby těch superlativů nebylo málo, tak spousta obrazových příloh je publikována vůbec poprvé. Kromě řady archivních pokladů jsou to např. zmíněné moderní vizualizace, které jsou příspěvkem populárně-naučného webu do této knihy. Vzniklo sedm zcela nových 3D modelů fortů, šancí a dělostřeleckých baterií, ze kterých byly vytvořeny obrázky v ilustrovaném grafickém stylu. Čtenáři si tak vůbec poprvé mohou prohlédnout tvar a podobu těchto prvků opevnění v reálnější a názornější podobě, než jenom na půdorysných plánech a řezech.

 Ukázka z knihy – kapitola o opevnění v Bohušovicích

Množství obrazových příloh, na jejichž výběru a přípravě si dal autor opravdu záležet, ale není jedinou devizou tohoto díla. Ačkoli by se mohlo zdát, že o pevnosti Terezín bylo již vše napsáno a probádáno, není tomu tak. Smutnou roli, kterou pevnost sehrála během druhé světové války, zná asi každý. Díky pozornosti, která se Terezínu v posledních letech věnuje, se postupně dostává do povědomí také původní obranný účel pevnosti a i díky populárně-naučnému webu již lidem nejsou neznámé pojmy jako bastion či ravelin. To však byla řeč pouze o 20. a 18. století.

Naproti tomu osudy pevnosti v bouřlivém 19. století představují nepříliš probádané a ještě méně popsané bílé místo. A právě to se autor snaží svým dílem změnit. Vedle historického kontextu a základních informacích o Terezínu jako bastionové pevnosti je většina knihy věnována řadě modernizací, kterými se pevnost snažila udržet krok s vývojem zbraní. Čtenář se tak dozví, jak byla pevnost chráněna před nebezpečím, které díky postupnému zvyšování dostřelu dělostřelectva začaly představovat kopce nad Litoměřicemi, že nejen zde vznikla a byla několikrát upravena zcela nová linie opevnění, jaké stavební úpravy byly provedeny na původním jádru pevnosti nebo dokonce jak vypadaly nerealizované návrhy a plány.

 Ukázka z knihy – kapitola o armování nového předmostí

V závěru pak autor uvádí seznam prvků zmíněných opevnění včetně popisu jejich současného stavu. Některé zmizely úplně, některé jsou patrné pouze jako terénní nerovnosti na leteckých záběrech, z jiných ale přeci jen něco zůstalo zachováno. Kniha se tak může stát i průvodcem při toulkách a objevování těchto míst.

 Ukázka z knihy – seznam objektů opevnění

Vše pak doplňuje několik menších, ale ne méně zajímavých příloh věnovaných např. minovým pokusům v pevnosti Terezín, posádce pevnosti či historickému výcvikovému prostoru dělostřelectva u Týna nad Vltavou. Nechybí také zmínky o dalších soudobých pevnostech a opevněních na našem území.

 Ukázka z knihy – současné letecké snímky oblasti nového předmostí

Podtrženo sečteno, jde o vydatné dílo, které by nemělo chybět v knihovně žádného obdivovatele pevností. O to víc, že díky finanční podpoře Ministerstva kultury je dílo v prodeji za neskutečných 360,- Kč. Vzhledem k velikosti, rozsahu a kvalitě je to naprosto bezkonkurenční cena.

Knihu si můžete zakoupit přímo v Terezíně v Návštěvnickém centru v Retranchementu 5 nebo si ji můžete objednateshopu Národního muzea nebo v knihkupectví Juditina věž.

Závěrem nezbývá než doufat, že toto dílo nebude na dlouhou dobu dílem posledním a že se Terezín brzy dočká dalších podobně kvalitních publikací, představujících ji jako výjimečnou a obdivuhodnou pevnost.

 3D model fortu Bohušovice – v knize nepoužitá varianta s pěchotou a dělostřelectvem