Rozdílné výšky objektů

Proč jsou jednotlivé prvky opevnění různě vysoké?
Profil pevnosti je kaskádovitý, kdy je každý objekt o něco vyšší, než objekt před ním. Díky tomu je ze všech obranných pásem vidět a také možné střílet do okolí pevnosti. Zadní objekty navíc vyčnívají pouze minimálně, díky čemuž je celá jejich zeď kryta objekty před sebou a není možné ji zasáhnout přímou palbou.

Profil linie reduit - ravelin - krytá cesta

Profil linie reduit – ravelin – krytá cesta (zdroj: Google Books)

Svou roli hrála výška objektů i v případě, kdy by se útočníkům podařilo na některý z nich proniknout. Vůči následujícímu obrannému valu by totiž útočník zůstal i nadále v méně výhodné nižší pozici. Proto byl také sklon tzv. předprsně, která na vrcholu valu chránila pozice pro střelce, přesně takový, aby bylo možné ručními zbraněmi ostřelovat prostor na objektu před sebou.

Sklon předprsně a linie střelby z ručních zbraní

Sklon předprsně a linie střelby z ručních zbraní (zdroj: Google Books)

Na následujícím snímku vidíte reálný pohled na nízký profil opevnění – vlevo ravelin 16, vpravo luneta 27, mezi nimi v pozadí bastion 2 a jeho kavalír

Pohled na vrchol valů článků před bastionem 2

Pohled na vrchol valů článků před bastionem 2

Stejný úsek při pohledu z boku (vlevo uprostřed silueta lunety 27, vpravo bastion 2)

Stejný úsek při pohledu z boku (vlevo uprostřed silueta lunety 27, vpravo bastion 2)

separator

<  Zpět

Top