Odhalte tajemství historického původu pevnosti Terezín
a poznejte ji z pohledu obranné úlohy, kterou plnila v letech 1790 až 1888.
  • Vybudována 150 let před 2. světovou válkou
  • Neměla sloužit jako vězení, ale jako obranný štít proti Prusku
  • Jedna z nejdokonalejších bastionových pevností na světě
Top