Hlavní brány (pokračování)

Bohatě zdobené brány byste však nyní v Terezíně hledali marně. Obě totiž musely ustoupit potřebám moderní dopravy a byly v roce 1898 zbourány. Zmizela zdobená průčelí, sloupy i zemní val nad nimi. Zůstaly pouze boční kasematové prostory strážnic.

V současné době (únor 2013) prochází prostor Litoměřické brány rekonstrukcí, v rámci níž by kromě jiného měly být strážnice opraveny a následně využity.

Brany-Litom-z-predu-20120702

Průjezd v místě zbourané Litoměřické brány (červenec 2012)

Brany-Litom-straznice-201207

Pozůstatky Litoměřické brány – částečně zazděné vchody do kasemat (červenec 2012)

Brany-Bohus-silnice-201207

Prostor Bohušovické brány (červenec 2012)

Brany Bohus most

Zděný most před bývalou Bohušovickou bránou (duben 2012)

Kam dál …