Terezín – vize 2030

Jak bude vypadat Terezín v roce 2030?

Chcete vědět, jak bude vypadat Terezín v roce 2030? Tak to bohužel netuším ani já, ani iniciativa Terezín – vize 2030. Nicméně začalo se aktivně a koncepčně přemýšlet, aby vypadal lépe, než dnes. A aby tak nevypadal jen v roce 2030, ale třeba i v několika následujících dekádách. 

Představa o podobě Terezína v budoucnosti na historickém pohledu

Ve středu 11. 12. 2019 se v Terezíně uskutečnila další prezentace iniciativy „Terezín – vize 2030“. Pozvánka lákala poněkud honosně a možná komplikovaně na „prezentaci odborníků a besedu s občany o možnostech, perspektivách a plánech pro dlouhodobě udržitelnou revitalizaci Terezína.“

Osobně jsem očekával prezentaci nějakých akademických nápadů a řekněme vzdušných zámků, které budou spíše více než méně vzdálené od reality a realizovatelnosti. Po zkušenostech z předchozích ambiciózních plánů udělat z Terezína univerzitní město či atraktivní turistickou destinaci opravením a oživením památek v rámci projektu města změny jsem předpokládal, že i tato iniciativa se ambicemi a do budoucna i výsledkem zařadí po bok zmíněných akcí.

Těžko soudit, zda podobně skeptický pohled nebo třeba souběžné konání akce zpívání koled bylo příčinou, že se akce zúčastnilo pouze asi 30 občanů, z nichž navíc asi polovina opustila sál ještě před závěrečnou debatou, od které si iniciátoři akce patrně slibovali více. Při odchodu z úst některých občanů zklamaně zaznělo, že „to vůbec není o Terezínu„. Svým způsobem měli pravdu. Ne každému totiž rok 2030 v názvu iniciativy napoví, že se jedná o dlouhodobou aktivitu, která je na svém úplném začátku. Že tudíž nebudou a nemohou být prezentovány hotové a konkrétní vize a plány, protože se nacházíme v momentě, kdy se teprve formují představy, sbírají se nápady a získávají inspirace.

Právě inspiracím byla věnována převážná část prezentací. Ukázána byla spousta realizací (oprav či úprav) objektů, pevností či ploch jak u nás, tak ve světě a to v podání odborníků z několika oborů. Hovořil urbanista, architekt, památkář, krajinářka. Všichni zároveň představovali pohled svého oboru na problematiku revitalizace města. Prezentace to byly zajímavé, ukázky inspirativní, ale nutno podotknout, že pro laickou neodbornou veřejnost to bylo jednak rozsahem (cca 3 hodiny přednášek), ale i mírou odbornosti obtížně zpracovatelné.

Postupnému odcházení občanů se proto osobně nedivím. Naopak jsem přemýšlel nad tím, jaká vlastně měla být cílová skupina této prezentace. V závěrečné debatě už toho tudíž mnoho nezaznělo, byť byla otevřena některá významná témata.

Ale zpět k přednáškám a k iniciativě jako takové. Celé úsilí směřuje k nalezení cesty, kterou by se Terezín měl vydat z pohledu revitalizace. Tento pojem bych čistě osobně a laicky interpretoval jako snahu o oživení, tedy nejen opravu, péči o památky a lákání turistů, ale aby se do města jako takového vrátil rušnější život, více obyvatel, podniků, služeb atd. Leckdo si patrně vzpomene, že pojem „oživení“ byl i v názvu probíhajícího projektu pod sdružením Terezín – město změny . Pokud ale vyjdeme čistě z názvu projektu, tak tam se jednalo o oživení kulturních památek, zatímco Vize 2030 se zaměřuje na Terezín jako celek.

Již z prvních slov iniciátora celé této aktivity, pana Ivana Němce, je patrný velký zájem a důraz na koncepčnost. Nejde tedy o nějakou „hurá-akci“, kde má někdo nějakou představu co s Terezínem a nyní hledá cestu, jak tuto představu realizovat. Naopak. Jedním z postupných cílů Vize 2030 je tuto představu nejprve najít. A to tak, aby to bylo představa jednak realizovatelná, ale také podporovaná nebo řekněme „chtěná“ a to jak ze strany oficiálních míst (vláda, ministerstva, úřady), tak ze strany občanů a jistě i podnikatelů či investorů.

A o tomto hledání byly středeční prezentace. Neukazovalo se tedy co v Terezíně bude, ale co by třeba mohlo někdy být. O tom, že cesta není jenom jedna, ale že cesty a cíle jsou různé a je potřeba si směr nejprve vybrat. Uvážlivě, zodpovědně, udržitelně. Nehledá se projekt na 5tileté využití dotací. Hledá se budoucnost pro Terezín. Na pár příkladech byly ukázány i nevhodné cesty či neutěšený současný stav některých míst v Terezíně. V neposlední řadě byly prezentace také o tom, že k těmto cílům vede velmi dlouhá a trnitá cesta. Cesta přes spoustu odborných prací, zkoumání, vymýšlení, plánovaní, přes hledání nutné podpory a spolupráce, až po zdolávání objektivních, osobních, ale i formálních překážek a několika hromad papírů.

Osobně jsem byl tímto přístupem mile překvapen. Koncepci a odbornost Terezín jednoznačně potřebuje. Jako obdivuhodná památka a klenot pevnostního stavitelství si ji navíc určitě zaslouží.

Třešničkou na dortu pak pro mě osobně byla závěrečná ukázka nové vizuální identity města Litoměřic s účastí její autorky. O potřebě vytvoření značky, jednotného vizuálního stylu a celkově kvalitní prezentace a propagace Terezína jsem se (bohužel marně) snažil přesvědčit zodpovědné osoby poprvé již někdy před 7 lety a pak ještě několikrát v dalších letech…

Tato ukázka a také zmínka o odchodech občanů, zřejmě kvůli nepochopení účelu prezentací, pro mne pak byla impulzem pro zapojení se do závěrečné debaty. Pan Němec v úvodu řekl, že chce zapojit odborníky z oborů, které jsou pro Terezín zásadní. Upozornil jsem tedy na absenci z mého pohledu velmi důležitého oboru, kterým je public relations a marketing (čili komunikace s veřejností a propagace). Absence této odbornosti a vůbec výraznější snahy tuto oblast řešit, je dle mého názoru jednou z největších chyb a nedostatků probíhajícího projektu města změny. Nebylo využito téma „probouzení“ pevnosti, kde z „křoví a ruin“ vyrostlo několik opravených objektů. Nebylo využito téma atraktivních a přitom ryze účelných tvarů terezínského opevnění. Nebyla dostatečně propagačně podpořena aktivita místních nadšenců provozujících řadu kvalitních a atraktivních aktivit či expozic. A tak by se dalo pokračovat.

Pochopitelně i zde v rámci debaty zazněl „univerzální“ argument nedostatku peněz. Ano, na profesionální propagaci ve špičkové kvalitě jsou finance určitě potřeba. ALE: Za prvé: V dnešní „multimediální“ době se s šikovností dá udělat slušná propagace i s minimem financí. K jasným příkladům není třeba chodit daleko. Za druhé: Pokud se podíváme na rozpočet dvou největších akcí v Terezíně, tedy Josefínských slavností a Pirátských válek, tak jsem přesvědčen, že kdyby se jenom drobek z těchto peněz investoval do obecné propagace Terezína, že by se efekt takto investovaných peněz určitě dostavil. 

Zapojení tématu propagace a vůbec strategie komunikace směrem k občanům Terezína, k návštěvníkům, k odborníkům i široké veřejnosti a v neposlední řadě směrem k politikům, skutečně považuji za velmi významné a řekl bych neopomenutelné. Že to zkrátka bez toho nepůjde resp. to bez toho půjde mnohem hůře. Navíc odborníci na toto téma by se Terezínu (a zcela jistě i samotné iniciativě Vize 2030) nehodily až někdy v budoucnu, ale jednoznačně už teď. Vlastně už včera. Loni. Nejlépe tak před osmi lety…

Každopádně závěrem musím konstatovat, že přes počáteční skeptická očekávání ve mně Vize 2030 zanechala pozitivní dojem. Pan Němec je evidentně velmi aktivní a schopný, když dokázal k tématu přitáhnout řadu odborníků. Navíc jde iniciativa koncepční cestou, kterou bych osobně shrnul slovy: „Pojďme se zodpovědně pobavit o tom, co vůbec chceme a co Terezínu prospěje a až najdeme shodu a reálné a kvalitní cíle, tak hledejme cestu, podporu a pokusme se vše zrealizovat“.

Vše je opravdu v začátcích, byť už byla evidentně odvedena spousta práce. Od cíle, ba dokonce od nějakých představ a obrysů, jsme ale myslím ještě daleko a proto bude potřeba jednak trpělivost, ale také určitě i podpora. Historie a zkušenosti ukazují, že i sebeupřímnější snaha, nadšení, talent či odbornost a profesionalita, mohou velmi snadno narazit, být odkloněny nebo dokonce vyšumět do ztracena. 

Nezbývá než popřát Vizi 2030 (a samozřejmě Terezínu) co nejméně překážek na této jistě dlouhé cestě.

PS: Některé z prezentovaných inspirací pro Terezín byly natolik zajímavé, že bych je rád lehce představil i zde. Snad se k přípravě článku dostanu co nejdříve .

Top