Tvar pevnosti a jejích prvků

Má geometrický tvar pevnosti a jejích prvků nějaký význam nebo šlo jen o estetický dojem? Je ve tvaru připomínajícím hvězdu nějaká symbolika?

Tvar terezínské pevnosti rozhodně není náhodný a není ani symbolický. Stejně jako tvar jednotlivých prvků opevnění je čistě praktický, přesně a důmyslně navržený a typický pro tento způsob opevňování. Vychází jednak ze zkušeností dvou století dobývání a obrany bastionových pevností, ale využívá i základů opevňování, které byly položeny mnohem dříve.

Již v dobách středověkých hradů bráněných lučištníky se obránci potýkaly s problémem, jak bránit prostor těsně před hradbami. Pokud se nepřítel dostal až k samotné zdi či bráně, mohl k jejich zdolání použít různá beranidla a obráncům nezbývalo moc možností, jak kromě shazování balvanů či polévání zápalným olejem útočníky ohrozit.

Útok na středověké hradby

Útok na středověké hradby (zdroj: Wikipedia)

Pro lučištníky stejně jako pro pozdější střelce z pušek bylo obtížné střílet do míst pod sebou. Jednak technicky s ohledem na konstrukci a obsluhu zbraní, ale hlavně to většinou znamenalo vyklonit se do nechráněného prostoru.

Znázornění hluchého prostoru u hradeb

 Znázornění hluchého prostoru u hradeb

Řešením bylo vybudování vysunutých věží, ze kterých se dal ostřelovat prostor před hradbami boční palbou (tzv. flankováním). Čtvercové věže však před sebou vytvářely hluchý prostor, do něhož nebylo možné střílet ani z hradeb, ani ze sousedních věží. Vysunuté objekty tak sice ochraňovaly hradbu mezi sebou (tzv. kurtinu), ale nedokázaly uspokojivě ochránit sebe navzájem.

Znázornění boční palby bránící hradby a hluchého prostor před věžemi

Nahoře boční palba bránící hradby
Dole hluchý prostor před věžemi při vzájemné obraně (červeně)

Obrázky z dobových knih ukazující zmenšení hluchého prostoru při využití rondelů

Obrázky z dobových knih ukazující zmenšení hluchého prostoru při využití rondelů
(vlevo Bonaiuto Lorini, 1596, vpravo Simon Stevin, Gotthard Arthus von Dantzig, 1623)

Problém byl zpočátku řešen budováním kulatých věží tzv. rondelů, u kterých byl hluchý prostor podstatně menší. Dokonalosti se však dosáhlo až tím, že byla přední stěna věže postavena přesně podle linie střelby. U nově vzniklého tvaru tudíž nebyl žádný hluchý prostor a opevnění se dalo bránit boční palbou po celé jeho délce. Vznikl tak ostrý pětiboký bastion, který se v různých obměnách staly typickým prvkem opevnění až do poloviny 19. století. To však byl pouze začátek úprav, které postupně, ale zcela zásadním způsobem změnily podobu pevností.

Bastion bez hluchého prostoru před sebou

Bastion bez hluchého prostoru před sebou

Po vyřešení problému s hluchým prostorem před přední stranou vysunutých objektů se pozornost zaměřila také na jejich boky. Z opevněných pozic na hradbách či pozdějších zemních valech se vždy nejlépe střílelo přímo před sebe. V případě střílen byl navíc střelecký úhel jasně omezený velikostí otvoru. Proto i boční strany bastionu nejprve svíraly pravý úhel s kurtinou, kterou měly bránit. Kvůli požadavku obrany sousedního bastionu se však postupně přešlo na pravý úhel vůči jeho lícům (předním stranám).

Boční palba bránící líc sousedního bastionu a bránící kurtinu

Vlevo pravý úhel boční palby bránící líc sousedního bastionu
Vpravo boční palba bránící kurtinu

Významný však nebyl jen úhel mezi stěnami opevnění, ale také jejich délka. Zejména kurtina mezi dvěma bastiony nesměla být příliš dlouhá, aby nepřesahovala účinný dostřel tehdejších zbraní. Proto v závislosti na rozloze pevnosti byl použit takový počet bastionů, který rozdělil opevnění na úseky optimální délky. Tím se dostáváme ke tvaru pevnosti Terezín, kde bylo vzhledem k její rozloze použito 8 bastionů.

Půdorys pevnosti s osmi bastiony a krátkými kurtinami

Půdorys pevnosti s osmi bastiony a krátkými kurtinami

Jak je z obrázku patrné, nemají všechny terezínské bastiony stejný tvar. Důvodem je protáhlý tvar pevnosti, jejíž západní a východní strana jsou téměř rovné. Proto musely být protaženy i bastiony 4 a 8, jejichž tupý úhel ve špičce opět přesně kopíruje linie střelby z bastionů v rozích.

Linie střelby z boků bastionů

Linie střelby z boků bastionů

Na zkušenosti s bastiony navázaly další objekty, které nově nebyly součástí hlavní linie opevnění, ale byly budovány v prostoru před ním. Asi nejvýznamnějším z těchto objektů byl ravelin umístěný před kurtinou, kterou zakrýval a bránil tak přímému útoku na ni. Ten získal trojúhelníkový tvar podle linie střelby ze sousedních bastionů.

Obrana ravelinu a kryté cesty palbou z bastionů

Obrana ravelinu a kryté cesty palbou z bastionů

Na následujícím obrázku se můžete přesvědčit, jak díky geometrickému a promyšlenému tvaru bylo možné flankováním (boční palbou) bránit opevnění Terezína po celé jeho délce. Za ostrými tvary objektů, které daly pevnostem mnohdy až umělecký hvězdicovitý tvar, tak skutečně není estetika, ale ryzí účelnost a důraz na efektivní obranu.

Znázornění boční palby bránící celý obvod pevnosti

Znázornění boční palby bránící celý obvod pevnosti

<  Zpět

Top