Nízký široký val

Jak to, že opevnění netvoří vysoké kamenné hradby, ale široký val zarostlý nahoře trávou a křovím? Co se skrývá za cihlovou zdí valu?

Změna v dosavadní konstrukci opevnění byla způsobena příchodem děla a jeho masivnějším využíváním při dobývání. Dřívější kamenné hradby byly stavěny především do výšky, aby bylo ztíženo jejich překonání pomocí žebříků a obhléhacích věží. Pro děla však byla takováto hradba lákavým a snadným cílem. Jejich palebná síla brzy zasadila kamenným hradbám smrtelnou ránu.

Děla 16. století

Děla 16. století (zdroj: Wikipedia)

Jakmile přestaly být hradby nepřekonatelným opěrným bodem, nezbývalo obráncům nic jiného, než najít jinou konstrukci, která by byla vůči dělům odolnější. Hlavní změnou bylo nahrazení kamene jiným stavebním materiálem – hlínou. Že by mohl měkčí materiál poskytovat lepší obranu je možná paradox, ale přesto je to tak. Zatímco kámen se po zásahu železnou koulí tříští a zeď se vlastní tíhou hroutí, rozstřílet dostatečně mohutnou hromadu hlíny tak snadné nebylo.

Aby bylo možné vystavět val do potřebné výšky a stěny přitom mohly být strmé, byl val obestavěn cihlovou zdí. Za ní byla pro větší odolnost budována ještě pilířová konstrukce spojená oblouky.

Příklad pilířové konstrukce z učebnice z roku 1852

Příklad pilířové konstrukce z učebnice z roku 1852 (zdroj: Google Books)

Kromě míst, kde byly vybudovány podzemní prostory (tzv. kasematy) a podzemní chodby, byl celý val vyplněn pečlivě udusanou hlínou a to až po samotný vrchol, který byl tudíž přirozeně pokrytý trávou. Jelikož v novodobých dějinách nebyly valy po dlouhou dobu nijak udržovány, zarostly postupně na mnoha místech náletovými dřevinami. V posledních letech se jim však dostává větší pozornosti a tak se dá na řadě míst po valech opět volně procházet.

Další detaily o zemním valu naleznete v článcích v sekci o struktuře pevnosti.

separator

<  Zpět

Top