Číslování objektů

Co znamenají nápisy a čísla nad vchody do objektů opevnění?

Pro snadnější orientaci a rozlišení jednotlivých prvků opevnění měl každý článek své číslo, jakousi adresu. Číslování šlo po směru hodinových ručiček od jihovýchodního rohu pevnosti. Číslo spolu se zkratkou názvu objektu (např. Rav = ravelin, Ten = tenaille = kleště) pak bylo vyryto nad vchody do objektů, kde jej na řadě z nich můžete dodnes najít.

Číslo nad průchodem kleštěmi 12

Číslo nad průchodem kleštěmi 12

Čísla na jiných objektech - kleště Čísla na jiných objektech - reduit Čísla na jiných objektech - ravelin


Čísla na jiných objektech (zleva kleště, reduit, ravelin)

V souladu s tímto označením objektů a také pro jednoduchost, jsou zde na webu používány arabské čislice. Na historických plánech stejně jako v literatuře či jiných zdrojích se však většinou setkáte s označování římskými číslicemi – čili ravelin XVI místo ravelin 16.

Pevnost je tvořena celkem 37 hlavními očíslovanými objekty. První řada, čísla 1 – 8, patřila bastionům. Jelikož součástí některých bastionů byly vnitřní objekty (kavalíry a retranchementy), používalo se i pro ně stejné číslo, jaké měl jejich bastion.

Pevnost Terezín - Čísla bastionů

Čísla bastionů a jejich kavalírů a retranchementů

 Další řady pak byly rozděleny takto: čísla 9 – 14 patřila kleštím, 15 – 20 ravelinům, 21 a 22 kontrgardám, 23 a 24 stavidlům a 25 – 36 shromaždištím a v nich umístěným lunetám (kromě shromaždiště 25 a 26, které byly bez lunet). Číslo 37 pak měla luneta na protilehlém břehu Nové Ohře, která chránila most (není na 3D modelu).

Pevnost Terezín - Čísla kleští

Čísla kleští

Pevnost Terezín - Čísla ravelinů

Čísla ravelinů s jejich reduity a retranchementy

Pevnost Terezín - Čísla kontrgard

Čísla kontrgard

Pevnost Terezín - Čísla stavidel

Čísla stavidel

Pevnost Terezín - Čísla shromaždišť a lunet

Čísla shromaždišť a lunet

separator

<  Zpět

Top