Otázky a odpovědi

Návštěva pevnosti či shlédnutí fotografií ve zvídavém člověku jistě vyvolá celou řadu otázek. Zde v krátkých článcích najdete odpovědi na některé z nich.

Unikátní pevnost

Je terezínská pevnost unikát nebo existuje více takových pevností u nás či ve světě?

Pevnost Terezín rozhodně není jediná tohoto typu. V Evropě i jinde ve světě existuje celá řada pevností podobných tvarů, využívajících stejné mechanismy a obsahujících stejné či podobné prvky opevnění.

Číst více  >

Tvar pevnosti a jejích prvků

Má geometrický tvar pevnosti a jejích prvků nějaký význam nebo šlo jen o estetický dojem? Je ve tvaru připomínajícím hvězdu nějaká symbolika?

Tvar terezínské pevnosti rozhodně není náhodný a není ani symbolický. Půdorys celé pevnosti, stejně jako jednotlivých prvků, je čistě praktický a přesně a důmyslně navržený.

Číst více  >

Pevnost schovaná v příkopu

Jak to, že pevnost není z okolí téměř vidět, ale je jakoby schovaná v příkopu?

Každého, kdo poprvé přijíždí do Terezína, určitě překvapí, že pevnost není vidět, dokud nejste přímo u ní resp. dokud neprojíždíte po silnici vedoucí napříč pevnostním příkopem. Proč se ale místo hradů s vysokými zdmi začaly stavět tyto „neviditelné“ pevnosti?

Číst více  >

Nízký široký val

Jak to, že opevnění netvoří vysoké kamenné hradby, ale široký val zarostlý nahoře trávou a křovím? Co se skrývá za cihlovou zdí valu?

Změna v dosavadní konstrukci opevnění byla způsobena příchodem děla a jeho masivnějším využíváním při dobývání.

Číst více  >

Rozdílné výšky objektů

Proč jsou jednotlivé prvky opevnění různě vysoké?

Díky kaskádovitému profilu opevnění, kdy je každý objekt o něco vyšší, než objekt před ním, je ze všech obranných pásem vidět a také možné střílet do okolí pevnosti.

Číst více  >

Podzemí pevnosti

Terezín má prý rozsáhlý systém podzemních chodeb. K čemu tyto chodby sloužily?

Součástí terezínské pevnosti je skutečně bohatá síť podzemních chodeb, jejichž celková délka byla téměř 30 km a které představovaly významný prvek obrany pevnosti.

Číst více  >

Číslování objektů

Co znamenají nápisy a čísla nad vchody do objektů opevnění?

Pro snadnější orientaci a rozlišení jednotlivých prvků opevnění měl každý článek své číslo, jakousi adresu.

Číst více  >

separator

Top