O webu

Účelem těchto stránek je nabídnout na jednom místě informace o historickém původu pevnosti Terezín, kterou zná většina z nás pouze jako místo se smutnou druhoválečnou historií.

Web je neoficiální a soukromý. Nepíši jej jako studovaný odborník, ale jako člověk, kterého tvar pevnosti zaujal natolik, že začal hledat informace, kde se vzala a proč vypadá, tak jak vypadá. Zjištění, že se nejedná o ledajakou pevnost, ale o mimořádný výtvor pevnostního stavitelství, ze mě brzy udělalo nejen obdivovatele terezínské pevnosti, ale tohoto způsobu opevňování obecně.

Jelikož hledání informací nebylo vzhledem k omezeným zdrojům jednoduché, rozhodl jsem se budoucím nadšencům situaci ulehčit a o nabyté znalosti se podělit nejdostupnější formou webových stránek. Jak již podtitul stránek napovídá, jsou zaměřeny především na laickou veřejnost. Veškeré pojmy se tak snažím vysvětlit jednoduchou, srozumitelnou a dle možností také názornou formou.

Ta naučná část však není jediným cílem. Mou snahou je především představit tu větší, ale přitom méně známou část historie Terezína širší veřejnosti. Odhalit, jaká významná kulturně-historická památka se skrývá za oponou temných událostí. Ukázat její jedinečnost, dokonalost a krásu a snad i někoho přesvědčit, že si zaslouží náš obdiv a bezesporu i snahu o její záchranu a obnovu.

S ohledem na tyto cíle se web zcela záměrně soustředí pouze na Hlavní pevnost. Původně opevněný prostor mezi Starou a Novou Ohří není nijak zvlášť zajímavý, ani příliš zachovalý. Malá pevnost je pak více než opevněním z 18. století symbolem zmíněné temné části novodobých dějin. Proto jsou i Střípky historie uzavřeny rokem, kdy pevnost přišla o svůj původní obranný význam.

Pokud se Vám nejen web, ale zejména jeho obsah zalíbí, neváhejte a terezínskou pevnost navštivte. Ani sebelepší fotografie totiž nedokáže pojmout velikost až majestátnost jejích cihlových zdí, pečlivou konstrukci jejích kasemat a délku jejích podzemních chodeb.

 autor

Petr Čapek
autor webu

email: info@pevnostterezin.cz

Top